Case study 1

Case study 1

Na początku 1992 roku jedna z wiodących firm z branży odzieżowej postanowiła, po okresie dekady wzrostu, umocnić swoją pozycję na rynku. Zdecydowano się poprawić i jednocześnie ujednolicić zasady dotyczące zarządzania w całej firmie. W rezultacie poszukiwań odpowiedniego do realizacji założonych celów programu szkoleniowego, postanowiono zastosować Przywództwo Sytuacyjne SLII® – kompleksowy program szkoleniowy z zakresu przywództwa skierowany do kadry menedżerskiej.

Continue reading
Case study 2

Case study 2

Międzynarodowa firma działająca w branży optycznej, po okresie trwającego 10 lat wzrostu zaczęła napotykać na przeszkody. Wiązały się one z ogólną sytuacją ekonomiczną (spadek koniunktury, wojna w Zatoce Perskiej), jak również z sytuacją w firmie (wielu menedżerów w okresie wzrostu firmy zbyt wcześnie awansowało, co w trudnych czasach okazało się katastrofalne). W rezultacie spadły wyniki sprzedaży, a ogólny zysk przedsiębiorstwa obniżył się w ciągu jednego roku o 72%. Pogarszało się morale pracowników, co groziło masowymi odejściami z firmy.

Continue reading