EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

We współpracy z naszymi klientami rozwiązujemy złożone problemy biznesowe, osiągamy mierzalne wyniki i rozwijamy zdolności przywódcze, w celu poprawy efektywności organizacji.

KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEGO JĘZYKA

Budowanie kultury organizacyjnej oraz strategii przynoszących sukcesy wymaga zaangażowania wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. By pracownicy zaangażowali energię w realizację celów firmy potrzebują wspólnego modelu, wspólnych ram działania. Rozwiązania Blancharda oparte są na sprawdzonym modelu i jednolitym języku, dzięki którym menedżerowie i pracownicy lepiej rozumieją etapy rozwoju i style przywódcze. Ten wspólny język, to istota koncepcji przywódczej Blancharda – połączenie wartości, umiejętności i kompetencji, które pomagają ludziom i organizacjom przewodzić na wyższym poziomie i zwiększać efektywność.

MODEL PRZYWÓDZTWA WG BLANCHARDA

Wszyscy ludzie i zespoły przechodzą przez przewidywalne fazy rozwoju. Ich wydajność również się zmienia – jest silnie powiązana z rozwojem ludzi. Nasze programy opracowane są na podstawie behawioralnych modeli, które odzwierciedlają ten proces rozwoju i są łatwe do zastosowania w każdym miejscu pracy. W ich rezultacie liderzy uczą się jak przewodzić w różnych sytuacjach, zespoły szybciej osiągają oczekiwane wyniki, a pracownicy rozwijają zaangażowanie, kompetencje i efektywność. Nasz model przywództwa jest sprawdzony, prosty i bardzo efektywny – dzięki czemu jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi rozwoju przywództwa na świecie.

TWORZENIE TRWAŁEJ ZMIANY

Największym wyzwaniem związanym z procesami rozwoju opartymi o szkolenia jest wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w organizacji. Staje się to szczególnie trudne, kiedy firmy decydują się na przeprowadzanie wewnątrz organizacji pojedynczego szkolenia nie powiązanego ze strategicznymi inicjatywami. Rozwiązania Blancharda oparte są o wspólny, diagnostyczny i systemowy proces, którego ważnym elementem są zestawy narzędzi wdrożeniowych. Ten proces jest dwa, trzy razy bardziej efektywny niż pojedyncze szkolenia.