JAK ROZWIĄZYWAĆ ZŁOŻONE PROBLEMY?

BUDUJ POTENCJAŁ PRZYWÓDCZY

Badania pokazują, że przywództwo jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie pracowników, budowanie relacji z klientami oraz efektywność organizacji. Rozwiązania Blancharda pozwalają organizacjom rozwijać liderów, którzy koncentrują się zarówno na ludziach, jak i rezultatach. Tacy liderzy zwiększają efektywność, podnoszą morale i zdolność organizacji do zatrzymywania najlepszych pracowników, a przy tym realizują założone rezultaty.

ZARZĄDZAJ ZMIANĄ W ORGANIZACJI

Wprowadzanie zmian w organizacji wymaga strategii, zaplanowanego procesu wdrażania zmiany i komunikacji. Reorganizacje, fuzje, przejęcia firm są szansą na modelowe zarządzanie zmianą. Oparty na wieloletnim doświadczeniu proces zarządzania zmianą Blancharda, prowadzi do zaangażowania pracowników w przeprowadzanie zmiany oraz do dalszego rozwoju firmy.

ZARZĄDZAJ WZROSTEM

Utrzymywanie ciągłego wzrostu prowadzi do zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Struktury i procedury można dopasować systemowo, jednak ludzie wymagają indywidualnego podejścia. Blanchard wspiera organizacje w procesie przechodzenia przez etapy zmiany i trudności z tym związane. Pomaga dopasować strategie rozwoju ludzi oraz kulturę organizacyjną do nowych celów wynikających ze zmiany.

ROZWIJAJ SIŁĘ PRZYWÓDZTWA

Rola przywództwa w organizacjach ma coraz większe znaczenie.
Zważywszy na to, że intensyfikuje się walka o talenty, a baby-boomerzy zaczynają odchodzić na emerytury, organizacje muszą pracować ciężej, aby rozwinąć i przygotować następne pokolenie liderów. Wspieranie talentów o wysokim potencjale i udostępnianie im zasobów potrzebnych do budowy kompetencji menedżerskich, stanowi kluczowy element z perspektywy rozwoju organizacji. Aby pomóc liderom w budowaniu integralności niezbędnej do przewodzenia w zgodzie z własnymi i organizacyjnymi wartościami, Blanchard proponuje pracę nad samoświadomością – podejście „od człowieka do lidera” –zrozumieć siebie, aby stać się efektywnym liderem.