DAREK CHEŁMIŃSKI

Jest Senior Partnerem odpowiedzialnym za obszar „Przywództwo i zarządzanie”. Najbardziej interesuje go fenomen przywództwa i współpracy – wspólnego osiągania celów. Jest przekonany, że można jednocześnie budować silne relacje i osiągać niezwykle ambitne cele. Dlatego z ogromną pasją wspiera ludzi, zespoły i organizacje w tworzeniu ludzkiego (a przy tym efektywnego) świata w miejscu pracy.
Jego obszary specjalizacji to:

  • przywództwo
  • angażowanie pracowników, zarządzanie zaangażowaniem i motywowanie
  • budowanie zespołu – doradztwo i prowadzenie warsztatów podnoszących efektywność zespołów zarządzających
  • zarządzanie zmianą – angażowanie pracowników i zespołów w procesy zmiany

Certyfikowany Master Trainer SLII® The Ken Blanchard Companies®.
Współautor książki „Dobre Przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”.

ŁADA DROZDA

Uczestnikom szkoleń oraz swoim coachees towarzyszy w zmianie jaką jest rozwój. Ma wielkie przekonanie do bogactwa wewnętrznych zasobów, jakie mieszczą się w każdym z nas. Nie waha się zadawać trudnych pytań i ukazywać ludziom możliwości przekraczania własnych granic. W swej pracy korzysta z wielu umiejętności czerpanych z całości zawodowego i życiowego doświadczenia.
Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej obszary specjalizacji to:

  • przywództwo
  • coaching
  • zarządzanie zespołem (w tym: rekrutacja, motywowanie, ocena pracownicza)
  • komunikacja i asertywność
  • programy rozwoju trenerów (Train the Trainers)

Certyfikowany Master Trainer Osobistego przywództwa sytuacyjnego SSL The Ken Blanchard Companies®.