„Przywództwo a efektywność organizacji” Michał Zaborek

Na bazie dostępnych badań i własnych doświadczeń, specjaliści The Ken Blanchard Companies opracowali także kalkulator potencjalnych utraconych korzyści, w sytuacji braku rozwoju przywództwa (tutaj). Szerzej o tym narzędziu – w tekście.