OPTYMALNA MOTYWACJA

Naucz się samoregulacji i uważności, aby osiągać i utrzymywać wysoki stopień wydajności i dobre samopoczucie.

 

OPIS SZKOLENIA

Optymalna Motywacja™ to zintegrowane podejście do rozumienia ludzkiej motywacji i wpływania na nią opracowane przez Konsultantów The Ken Blanchard Companies. To, co udało się im osiągnąć to połączenie najważniejsze i najnowszych odkryć naukowych z praktyką zarządzania. To, co udało się nam zrobić, to przenieść te wnioski do naszych realiów kulturowych.

Do tej pory motywację traktowało się jako pewien atrybut – można było nie mieć jej wcale, albo mieć jej mniej lub więcej. Zadaniem menedżerów i organizacji było natomiast motywować pracowników. Optymalna Motywacja™ mówi inaczej.
Po pierwsze każdy jest zmotywowany. Względem określonego zadania, celu lub sytuacji człowiek może prezentować różny poziom motywacji – i nie chodzi tu o różnice ilościowe, ale jakościowe. Człowiek bowiem doświadcza różnych jakościowo stanów motywacyjnych opisanych w tej koncepcji na tzw. spektrum motywacji.
Po drugie motywacja jest umiejętnością. Oznacza to, że każdy może nauczyć się zmieniać swój poziom motywacji na najbardziej efektywny. Co za tym idzie każdy może decydować o motywacji, jakiej doświadcza względem celu zadania lub sytuacji.
Jest to ogromny przywilej, ale i obowiązek, bo od tej pory każdy odpowiedzialny jest za swoją motywację. Zadaniem menedżera i organizacji jest pomagać pracownikowi w osiąganiu optymalnej motywacji, ale praca należy do niego samego.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem warsztatu jest nauczenie zarówno pracowników, jak i liderów, w jaki sposób wykorzystać umiejętność aktywacji optymalnej motywacji dla samych siebie i swoich współpracowników.
 • W trakcie warsztatu każdy pracuje nad swoim realnym celem, zadaniem lub sytuacją, w której doświadcza niesatysfakcjonującego dla siebie poziomu motywacyjnego.
 • Warsztat Optymalna Motywacja™ pozwala przeżyć doświadczenie, które zmienia. Daje możliwość wypróbowania na sobie działania modelu Optymalnej Motywacji™ i zastosowania strategii zmiany perspektyw motywacyjnych.
 • W dalszej kolejności warsztat uczy, jak zdobytą wiedzę wykorzystać do aktywacji motywacji u współpracowników. Jest on również okazją do przećwiczenia wybranych technik zmiany perspektywy motywacyjnej u współpracowników.

PROFIL UCZESTNIKA:

Optymalna Motywacja jest przeznaczona dla każdego, kto chciałby nauczyć się, w jaki sposób wykorzystywać umiejętność aktywacji optymalnej motywacji dla samych siebie i swoich współpracowników.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU (FIRMA):

 • Pracownicy biorą odpowiedzialność za poziom swojej motywacji – nie oczekują, że to firma, czy menedżer ich zmotywuje, ale sami dbają o swoją motywację.
 • Toczone są rozmowy na temat motywacji pracowników, dzięki czemu działania motywacyjne menedżerów przynoszą lepsze rezultaty – wspierają, a nie osłabiają motywację pracowników.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU (UCZESTNIK):

 • Dobrowolnie angażują się w realizacje celów bez poczucia presji czy przymusu.
 • Postrzegają swoje miejsce pracy, jako pozwalające im realizować znaczące dla siebie cele i wartości oraz pełne znaczących związków międzyludzkich.
 • Doświadczają wysokiego poziomu energii, witalności, kreatywności, innowacyjności.
 • A co za tym idzie utrzymują adekwatny do zadania poziom zaangażowania i wysoką efektywność.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

WPROWADZENIE – PODEJŚCIE OPTYMALNEJ MOTYWACJI™

 • Różnica między tradycyjnym rozumieniem motywacji, a Optymalną Motywacją™.
 • Konsekwencje poszczególnych podejść dla budowania motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Co motywuje mnie, a co może motywować innych – czynniki motywacyjne.
 • Spektrum motywacji – 6 perspektyw motywacyjnych od braku zainteresowania po tzw. przepływ (flow).
 • Charakterystyka poszczególnych perspektyw motywacyjnych – wady i zalety każdej z nich.

WYMIARY MOTYWACJI WG OPTYMALNEJ MOTYWACJI™

 • Dobre samopoczucie (well-being) i umiejętność samoregulacji.
 • Podstawowe potrzeby psychologiczne człowieka.

AKTYWACJA WŁASNEJ OPTYMALNEJ MOTYWACJI

 • Autodiagnoza wymiarów perspektywy motywacyjnej.
 • Identyfikacja bieżącej perspektywy motywacyjnej.
 • Wybór perspektywy docelowej.
 • Zmiana perspektywy.
 • Refleksja.

TECHNIKI ZMIANY PERSPEKTYWY MOTYWACYJNEJ

 • Najlepsze praktyki Optymalnej Motywacji™.
 • Język Optymalnej Motywacji™.
 • Moc źródeł – siła „dlaczego?”
 • Wykorzystanie wartości osobistych.

AKTYWACJA OPTYMALNEJ MOTYWACJI U WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 • Diagnoza wymiarów perspektywy motywacyjnej.
 • Identyfikacja bieżącej perspektywy motywacyjnej.
 • Wybór perspektywy docelowej.
 • Zmiana perspektywy.
 • Refleksja i plan działania.

ROZMOWY MOCY (MOTIVATIONAL OUTLOOK CONVERSATIONS)

TRENERZY:

Szkolenie realizują doświadczeni trenerzy, którzy:

 • Specjalizują się w obszarze przywództwa i zarządzania
 • Posiadają formalne przygotowanie psychologiczne
 • Posiadają silną osobowość
 • Szkolą według najwyższych standardów House of Skills
 • Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów rozwijających umiejętności kadry menedżerskiej

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

8 – 12 osób

CZAS TRWANIA:

2 dni