PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE SLII®

Rozwiń kompetencje, zyskaj zaangażowanie i utrzymaj talenty.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie Przywództwo Sytuacyjne SLII® to kompleksowy proces rozwojowy, w którym bierze udział zarówno uczestnik – menedżer szkolenia, jak i (pośrednio) jego współpracownicy. Opiera się on na wypracowaniu metody efektywnej współpracy na linii przełożony – podwładny. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody diagnozowania i rozwoju potencjału swoich współpracowników tak, by poprzez stosowanie właściwego stylu przywództwa umiejętnie przeprowadzać ich przez kolejne etapy rozwoju. W rezultacie uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który samodzielnie będzie mógł sprostać swoim obowiązkom.

CELE SZKOLENIA:

 • Wzrost efektywności działań menedżera, osiągnięty dzięki poznaniu i przećwiczeniu trzech podstawowych kompetencji związanych z Przywództwem Sytuacyjnym SLII®:
  • Diagnoza – umiejętność zdefiniowania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika w obszarze jego celów, zadań i projektów
  • Elastyczność – umiejętność dopasowania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb pracownika
  • Współpraca dla wyników – poprawa relacji pracownik –przełożony, dzięki uzgodnieniu jej zasad w oparciu o rzeczywisty poziom kompetencji i zaangażowania
 • Poprawa komunikacji w firmie na linii menedżerowie – ich zespoły, dzięki regularnym, opartym o uzgodnione reguły i wspólny język spotkaniom
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników – dzięki elastycznemu, stale dopasowywanemu do potrzeb stylowi przywództwa
 • Nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego wdrożenia Przywództwa Sytuacyjnego SLII® w firmie

PROFIL UCZESTNIKA:

Przywództwo Sytuacyjne SLII® jest przeznaczone dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał ludźmi – Kadra Kierownicza, Menedżerowie wszystkich szczebli, Project Menedżerowie, Kandydaci na stanowiska menedżerskie, „High potentials” oraz wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą i menedżerską.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Wiedzieli jak stawiać innym wyzwania oraz być dla innych źródłem inspiracji
 • Elastycznie dostosowywali swój styl zarządzania do indywidualnych potrzeb podwładnego
 • Stanowili wzór lidera, którego chętnie będą naśladowali inni
 • Wiedzieli, jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który samodzielnie będzie mógł podołać swoim obowiązkom
 • Wiedzieli, jak aktywnie odkrywać i rozwijać talenty oraz promowali je w całej organizacji
 • Wiedzieli, jak budować lepsze relacje ze swoimi współpracownikami, dzięki regularnym, opartym o uzgodnione reguły i wspólny język, spotkaniom
 • Znali swój własny profil przywództwa i obszary wymagające rozwoju.

STOSOWANE METODY:

Szkolenie rozwija umiejętności przywódcze. Wychodzi z założenia, że każdy menedżer może opanować zestaw umiejętności, który pomoże mu bardziej efektywnie pracować ze swoimi współpracownikami, rozwijając ich kompetencje i zaangażowanie w realizowane zadania. Aby uczestnik jak najlepiej skorzystał z programu, zarówno on, jak i jego przełożony otrzymują zestaw narzędzi wprowadzających w tematykę SLII®. Wykorzystywany jest m.in. test LBAII®, który pozwala zdiagnozować profil przywództwa w dwóch wymiarach: elastyczność i skuteczność. Wyniki testu są analizowane podczas warsztatu, będąc podstawą do działań poprawiających elastyczność i skuteczność.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

Model „Situational LeadershipII®” został opracowany przez Kenneth’a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in. współautora książki „Jednominutowy Menedżer”. SLII® został jak dotychczas sprawdzony przez ponad milion menedżerów na całym świecie.

PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATU

WPROWADZENIE

 • Cele i program warsztatu
 • „The Future” – jak przewodzić we współczesnym biznesie?
 • Mapa Wpływu – narzędzie łączące umiejętności SLII® z celami firmy, działu, uczestnika szkolenia
 • Podstawowe założenia i wartości Przywództwa Sytuacyjnego SLII®
 • Podstawowe obszary kompetencji przywódcy sytuacyjnego

DIAGNOZA – PIERWSZY OBSZAR KOMPETENCJI PRZYWÓDCY SYTUACYJNEGO

 • Definiowanie etapu rozwoju pracownika – poziomu kompetencji i zaangażowania w osiągnięcie konkretnego celu, realizację zadania
 • Film – ćwiczenie w diagnozowaniu poziomu kompetencji i zaangażowania
 • Silne strony i potrzeby pracowników na różnych etapach rozwoju
 • 5 pytań diagnostycznych i dwie decyzje – narzędzie diagnozy etapu rozwoju
 • Praktyczne ćwiczenie – diagnozowanie etapu rozwoju pracownika z wykorzystaniem narzędzi

ELASTYCZNOŚĆ – DRUGI OBSZAR KOMPETENCJI PRZYWÓDCY SYTUACYJNEGO

 • Określenie dwóch podstawowych typów działań przywódczych: „Zachowania Instruujące” oraz „Zachowania Wspierające”
 • Zdefiniowanie i charakterystyka czterech podstawowych stylów przywództwa oraz ich zastosowanie
 • Przywództwo Sytuacyjne SLII® jako coaching
 • Odwołany lot – praktyczne ćwiczenie czterech stylów przywództwa z wykorzystaniem narzędzi wspierających (zwroty typowe dla poszczególnych stylów, charakterystyka czterech stylów i etapów rozwoju)
 • Film – diagnozowanie etapów rozwoju i stylów przywództwa, konsekwencje dopasowania i niedopasowania
 • Dopasowanie czy niedopasowanie – gra

DRUGI DZIEŃ WARSZTATU

PRAKTYCZNE ĆWICZENIE SLII®

 • Rozpoznawanie stylów przywództwa
 • Różnice między stylami
 • Co łączy wszystkie style?
 • Style skrajne S1 i S4 – co je różni?
 • Style o wysokim poziomie wspierania S2 i S3 – co je różni?
 • Cykl rozwoju i cykl regresji – jak postępować?
 • Analizy przypadków i rozegranie scenek z wykorzystaniem arkusza „Współpraca dla wyników”
 • Film – diagnoza etapu rozwoju, stylów przywództwa, ich efektywności.

TEST LBAII® (LEADER BEHAVIOR ANALYSIS® II) – ELASTYCZNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ STYLU PRZYWÓDZTWA

 • Analiza testu
 • Elastyczność stylu przywództwa – podstawowy styl przywództwa uzupełniający styl przywództwa oraz style, które należy rozwijać
 • Skuteczność stylu przywództwa – na ile adekwatnie dopasowujesz style przywództwa do sytuacji
 • Twój plan działania
 • Sytuacyjny symulator – rozwój umiejętności diagnozowania etapu rozwoju i elastycznego wyboru stylu przywództwa

TRZECI DZIEŃ WARSZTATU

WSPÓŁPRACA DLA WYNIKÓW – TRZECI OBSZAR KOMPETENCJI PRZYWÓDCY SYTUACYJNEGO, CZYLI JAK SLII® WDROŻYĆ W FIRMIE, SWOIM ZESPOLE, WE WSPÓŁPRACY ZE SWYM SZEFEM.

 • Film: Historia Boba Knowltona
 • Analiza filmu – ćwiczenie umiejętności diagnozowania i elastyczności
 • Rozmowa „jeden na jeden” – sposób na otwartą komunikację, budowę zaufania i coaching pracowników
 • Rozmowa „jeden na jeden” z wykorzystaniem arkusza z notesu wdrożeniowego
 • „Współpraca dla wyników” – jak w praktyce wdrożyć SLII® – uzgadniać styl przywództwa ze swoimi współpracownikami
 • „Współpraca dla wyników” – film z modelową rozmową
 • Praktyczne ćwiczenia w parach – współpraca dla wyników z wykorzystaniem arkuszy roboczych, list sprawdzających i sesjami informacji zwrotnej

PLAN DZIAŁAŃ

 • Opracowanie planu zastosowania SLII® w miejscu pracy
 • Omówienie niezbędnych narzędzi wdrożeniowych
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

TRENERZY:

Marcin Konieczny, Natalia de Barbaro, Dariusz Fijołek, Dariusz Gimziński, Elżbieta Malkiewicz, Łada Drozda, Darek Chełmiński, Małgorzata Olszanowska, Aleksandra Kostyra, Michał Kaźmierczyk, Grażyna Męczyńska, Maria Jaworska-Brożek, Nela Szyszko-Oniszek

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

8 – 15 osób

CZAS TRWANIA:

3 dni