PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE SLII® EXPERIENCE

Rozwiń kompetencje, zyskaj zaangażowanie i utrzymaj talenty.

Przywództwo sytuacyjne SLII® Experience to kompleksowy proces rozwojowy wspierany przez portal Blanchard Exchange. Każdy uczestnik procesu otrzymuje roczny dostęp do platformy internetowej, która wspiera go w praktycznym wykorzystywaniu umiejętności i narzędzi liderów sytuacyjnych – skrypty i formularze rozmów, filmy instruktażowe, kod do aktywacji aplikacji mobilnej i wiele innych przydatnych zasobów dla siebie i do podzielenia się ze swoimi współpracownikami.

CELE PROCESU ROZWOJOWEGO:

 • Wzrost efektywności działań menedżera, osiągnięty dzięki poznaniu i przećwiczeniu trzech podstawowych kompetencji związanych z Przywództwem sytuacyjnym SLII®:
  • Wyznaczanie motywujących celów SMART;
  • Diagnoza – umiejętność zdefiniowania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika
   w obszarze jego celów, zadań i projektów;
  • Elastyczność – umiejętność dopasowania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb pracownika;
 • Poprawa komunikacji w firmie na linii menedżerowie – ich zespoły, dzięki regularnym, opartym
  o uzgodnione reguły i wspólny język rozmowom.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników – dzięki elastycznemu, stale dopasowywanemu
  do potrzeb stylowi przywództwa.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego wdrożenia Przywództwa sytuacyjnego SLII® w firmie.

PROFIL UCZESTNIKA:

Przywództwo sytuacyjne SLII® Experience jest przeznaczone dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał ludźmi – Kadra Kierownicza, Menedżerowie wszystkich szczebli, Project Menedżerowie, kandydaci na stanowiska menedżerskie, „High potentials” oraz wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą i menedżerską.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Dzięki procesowi rozwojowemu SLI® Experience uczestnicy będą:

 • Wiedzieli jak skutecznie stawiać cele, żeby były dla pracowników naprawdę SMART.
 • Potrafili skutecznie zdiagnozować potrzeby pracownika i dzięki temu będą elastycznie dostosowywali swój styl zarządzania do indywidualnych potrzeb podwładnego.
 • Potrafili poprowadzić 6 rodzajów rozmów rozwojowych dopasowanych do etapu rozwoju pracownika, dzięki czemu będą budować lepsze relacje z podwładnymi.
 • Wiedzieli, jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który samodzielnie będzie mógł podołać swoim obowiązkom.
 • Wiedzieli, jak aktywnie odkrywać i rozwijać talenty oraz promowali je w całej organizacji.
 • Znali swój własny profil przywództwa i obszary wymagające rozwoju.

W ramach procesu rozwojowego SLI® Experience uczestnicy będą mieli dostęp do portalu Blanchard Exchange, który dostarcza niezbędnych narzędzi wspierających wykorzystanie wiedzy ze szkolenia.

STOSOWANE METODY:

 • Test LBAII® pozwala zdiagnozować profil przywództwa w dwóch wymiarach: elastyczność i skuteczność. Wyniki testu są analizowane podczas warsztatu, będąc podstawą do działań poprawiających elastyczność i skuteczność.
 • Serial SLII® – Podejście SLII® omawiane jest podczas dwudniowego warsztatu w oparciu o serial filmowy, który zapoznaje uczestników z bohaterami i ich dylematami menedżerskimi. Materiały video uczą, jak wykorzystać koncepcję SLII® w praktyce oraz ilustrują konsekwencje braku lub złego ich wykorzystania. Podczas warsztatu stosujemy również angażujące ćwiczenia w grupach, dyskusje na forum i czas na refleksję.
 • Stały roczny dostęp do Portalu Blanchard Exchange, który dostarcza praktycznych narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy i dzielenia się wiedzą ze współpracownikami, a mobilna aplikacja SLII® to praktyczny sposób by mieć dostęp do SLII® zawsze i  wszędzie, kiedy tylko będzie potrzebne.
 • 2-godzinna sesje online (webinar) w mniejszych grupach (6 os.) mające na celu wsparcie uczestników we wdrożeniu umiejętności SLII®. Podczas webinaru omawiane są sukcesy i wyzwania z rzeczywistości uczestników związane z przewodzeniem zgodnie z SLII®.

LICZEBNOŚĆ GRUPY

 • 8-15

CZAS TRWANIA (ILOŚĆ DNI)

 • 2

Model „Situational LeadershipII®” został opracowany przez Kenneth’a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in. współautora książki „Jednominutowy Menedżer”. SLII® został jak dotychczas sprawdzony przez ponad milion menedżerów na całym świecie.

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATU

Wprowadzenie

 • Cele i program warsztatu.
 • Mój najgorszy i najlepszy lider
 • Historia SLII® Experience – część pierwsza
 • Przedstawienie kompetencji przywódcy sytuacyjnego

Wyznaczanie celów – pierwsza kompetencja przywódcy sytuacyjnego

 • Stawianie celów zgodnie z modelem SMART
 • Rozmowy uzgadniające
 • Historia SLII® Experience – część druga

Diagnozowanie – druga kompetencja przywódcy sytuacyjnego

 • Definiowanie etapu rozwoju pracownika
  • Poziomu kompetencji
  • Zaangażowania
 • Moja historia sukcesu
 • Cztery etapy rozwoju; czym się charakteryzują, jak je identyfikować
 • Potrzeby pracowników na każdym etapie rozwoju
 • Historia SLII® Experience – część trzecia
 • Ćwiczenie umiejętności diagnozowania etapu rozwoju – gra

Dopasowanie – trzecia umiejętność przywódcy sytuacyjnego

 • Elastyczność przywódcy sytuacyjnego – dopasowanie stylu przywództwa do potrzeb pracownika
 • Narzędzie LBAII®

PODSUMOWANIE DNIA PIERWSZEGO

DRUGI DZIEŃ WARSZTATU

Cztery style przywództwa

 • Prezentacja wszystkich czterech stylów przywództwa
  • Jak działa każdy styl przywództwa, jaka jest jego intencja
 • Zbyt ścisła kontrola / Zbyt duża swoboda
 • Dopasowanie / Niedopasowanie
 • Historia SLX – część czwarta i podsumowanie
 • Ćwiczenie dopasowania – gra

LBAII® – informacje zwrotne

 • Sprawdzenie własnej elastyczności
 • Sprawdzenie własnej skuteczności

Rozmowa Jeden na Jeden

 • Arkusz roboczy

Narzędzia SLII®

 • Możliwość przekazywania modelu SLII® podwładnym
 • 12 wyzwań przywódcy sytuacyjnego
 • Opis zasobów dostępnych na portalu Blanchard Exchange

Szybkie dopasowanie

 • Ćwiczenie umiejętności szybkiego dopasowywania się do potrzeb pracownika – gra

ZAKOŃCZENIE WARSZTATU