SYTUACYJNE PRZYWÓDZTWO ZESPOŁOWE STL

Zachęć do współpracy i rozwiązywania problemów w złożonych sytuacjach zespołowych.

 

OPIS SZKOLENIA

Warsztat szkoleniowy „Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL” opracowany został przez Kenetha Blancharda – światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in. współautora bestsellera „Jednominutowy menedżer” – oraz współpracujący z nim zespół konsultantów firmy The Ken Blanchard Companies, która od ponad 25 lat wyznacza światowe standardy na rynku szkoleniowo-doradczym.

Zrozumienie mechanizmów i dynamiki pracy zespołowej nigdy nie było łatwe. Jednak wieloletnie doświadczenie oraz badania doprowadziły zespół badaczy z The Ken Blanchard Companies do utworzenia prostego i jednocześnie praktycznego modelu, stanowiącego podstawę do budowy efektywnych zespołów.

Program i układ warsztatu są odzwierciedleniem kolejnych etapów Procesu Efektywności Zespołowej

Model ten obejmuje sprawdzone wzorce funkcjonowania skutecznego zespołu. Dostarcza praktycznych rozwiązań i wskazówek dotyczących rozwoju efektywnych zespołów, skraca czas uczenia, podnosi jakość wyników i zwiększa zadowolenie z pracy. Proces Efektywności Zespołowej znajduje zastosowanie w przypadku wszelkiego rodzaju zespołów, bez względu na ich specyfikę lub cel.

Proces Efektywności Zespołowej to 5-etapowe systemowe rozwiązanie. Program i układ warsztatu są odzwierciedleniem kolejnych etapów:

 1. Model PERFORM – pozwala uczestnikom poznać charakterystykę efektywnego zespołu i odnieść do tego wzoru ich własne zespoły.
 2. Karta Zespołu – to zestaw ustaleń dotyczących tego, co zespół chce osiągnąć i w jaki sposób ma zamiar to zrobić. Podczas warsztatu uczestnicy identyfikują brakujące elementy kart swoich własnych zespołów, by po szkoleniu móc je uzupełnić.
 3. Identyfikacja i diagnoza etapów rozwoju zespołu. Uczestnicy ćwiczą diagnozowanie etapu rozwoju zespołu i rozpoznawanie jego potrzeb.
 4. Zastosowanie modelu Przywództwa Sytuacyjnego SLII® w kontekście współpracy z zespołem. Uczestnicy poznają specyfikę zespołowego stosowania czterech stylów przywództwa oraz praktycznego ich dostosowywania do etapu rozwoju zespołu.
 5. Podsumowanie i przygotowanie przez uczestników planu działań rozwoju własnych zespołów w oparciu o analizę kwestionariusza TPA – Team Performance Assessment.

CELE SZKOLENIA:

Zdobycie przez uczestników sprawdzonej, praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających budować efektywne zespoły oraz im przewodzić.

PROFIL UCZESTNIKA:

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL jest przeznaczone dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał zespołem oraz dla wszystkich osób, które pracują w kulturze zespołowej lub projektowej:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli
 • Liderzy zespołów
 • Liderzy projektów
 • Kadra Kierownicza
 • Project Menedżerowie
 • Kandydaci na stanowiska menedżerskie
 • „High Potentials”
 • Członkowie zespołów
 • Wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą i menedżerską w budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów
 • Menedżerowie wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania, specjaliści, pracownicy liniowi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • Identyfikowanie słabych i mocnych stron zespołu w kontekście Modelu PERFORM
 • Budowanie Karty Zespołu
 • Diagnozowanie etapu rozwoju zespołu i jego potrzeb
 • Dostosowanie stylu przywództwa do etapu rozwoju zespołu i jego potrzeb
 • Zaprojektowanie działań prowadzących zespół do wysokiej efektywności

STOSOWANE METODY I NARZĘDZIA:

Warsztat jest prowadzony metodami interaktywnymi.
Taka forma nauki gwarantuje aktywne uczestnictwo i umożliwia praktyczne zastosowanie
zdobywanej wiedzy poprzez ćwiczenie nowych, konkretnych umiejętności już w trakcie warsztatu.

W czasie warsztatu stosujemy następujące metody:

 • Analiza kwestionariusza TPA – Team Performance Assessment
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Analiza studiów przypadku
 • Analiza odgrywanych scenek i krótkich pokazów filmowych
 • Gry
 • Interaktywny wykład
 • Dyskusje w grupach

Metoda, według której pracujemy na warsztacie pozwala przełożyć zdobywaną wiedzę i umiejętności na codzienne działania zespołu i organizacji. Uczestnicy warsztatu otrzymują bowiem szereg narzędzi, które pomagają skutecznie wdrażać zdobyte na szkoleniu umiejętności i wprowadzać zmiany we własnych zespołach i organizacjach. Do tych narzędzi należą, między innymi:

 • Model PERFORM – opisujący charakterystyczne cechy efektywnych zespołów
 • Karta Zespołu – stanowiącą instrukcję osiągania porozumienia w zespole, odnośnie pięciu kluczowych obszarów jego funkcjonowania
 • Model rozwoju zespołu – czyli ramy do określania i opisywania etapów rozwoju, przez które przechodzą wszystkie zespoły
 • Model Przywództwa Sytuacyjnego SLII® – źródło zachowań przywódczych zaspokajających potrzeby zespołu na każdym etapie rozwoju
 • Wzór dynamiki zespołu tj. wzorce zachowań, które pojawiają się w zespole – kluczowe narzędzie służące diagnozie sytuacji w zespole, ewentualnym interwencjom w jego funkcjonowanie a tym samym skutecznemu podnoszeniu jego efektywności
 • Team Performance Assessment (TPA) – kwestionariusz wypełniany przez każdego z uczestników. Służący zdiagnozowaniu etapu rozwoju zespołu, z którym pracuje dany uczestnik. Pozwala również określić, nad którymi obszarami swojego funkcjonowania zespół powinien pracować, by zwiększyć swoją efektywność.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

WPROWADZENIE

 • Cele i przebieg warsztatu
 • Proces Efektywności Zespołowej
 • Wyzwania stojące przed zespołami uczestników
 • Wypełnienie kwestionariusza TPA – Team Performance Assessment

LEADOUT® – GRA WPROWADZAJĄCA

 • Wprowadzenie do gry
 • Rozegranie – rywalizacja między zespołami
 • Podsumowanie w małych zespołach
 • Elementy dynamiki zespołowej
 • Elementy Karty Zespołu
 • Wydajność i morale

CHARAKTERYSTYKA EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW – MODEL PERFORM

 • Efektywny zespół – film
 • Model PERFORM – cechy efektywnych zespołów
 • Analiza TPA – obszary PERFORM do poprawy w moim zespole

KARTA ZESPOŁU – „TEAM CHARTER”

 • Model „Karty Zespołu” – podstawa współpracy wewnątrz zespołu
 • Budowanie Mini-karty zespołu – praca w grupach
 • Analiza kwestionariusza TPA – elementy Modelu PERFORM a Karta Zespołu

ETAPY ROZWOJU ZESPOŁU

 • Definicja etapów rozwoju zespołów
 • Gra „Pomoc w drodze”
 • Charakterystyka etapów rozwoju zespołu – układanka
 • Case study – Tech Talk
 • Ocena etapu rozwoju własnego zespołu na podstawie modelu PERFORM
 • Analiza kwestionariusza TPA – diagnoza etapu rozwoju własnego zespołu

SYTUACYJNE PRZYWÓDZTWO ZESPOŁOWE WG MODELU STL

 • Zachowania instruujące i wspierające w środowisku zespołowym
 • Charakterystyka stylów przywództwa – układanka
 • Case study – Tech Talk (kontynuacja)

SYMULATOR STL – PRAKTYCZNE PRZYPOMNIENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATU

 • Wprowadzenie do Symulatora STL
 • Rozegranie Symulatora STL – rywalizacja między zespołami
  • Diagnoza etapu rozwoju
  • Dostosowanie stylu przywództwa

CASE „DEKAL” – ZASTOSOWANIE PERFORM, KARTY ZESPOŁU, STL W PRAKTYCE

 • Przygotowanie strategii działania
 • Omówienie strategii działania
 • Praktyczne rozegranie przygotowanej koncepcji działania

ZMIANA, REGRESJA, KRYZYS W ZESPOLE

 • Case – „Zadufani rutyniarze”
 • Jak uniknąć fazy uśpienia w rozwoju zespołu
 • Spadek morale – jak sobie z nim radzić – praca w grupach
 • Case – Nowy Lider
 • Case – Gwiazda w zespole

PRZYGOTOWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW PLANU DZIAŁAŃ ROZWOJU WŁASNYCH ZESPOŁÓW

 • Analiza TPA – przygotowanie indywidualnych planów działań
 • Dyskusja planów działań w małych grupach
 • Film podsumowujący

TRENERZY:

Marcin Konieczny, Natalia de Barbaro, Dariusz Fijołek, Elżbieta Malkiewicz, Darek Chełmiński, Łada Drozda, Darek Gimziński, Aleksandra Kostyra, Michał Kaźmierczyk

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

8 – 15 osób

CZAS TRWANIA:

2 dni