Darek Chełmiński

Jest Senior Partnerem odpowiedzialnym za obszar „Przywództwo i zarządzanie”. Najbardziej interesuje go fenomen przywództwa i współpracy – wspólnego osiągania celów. Jest przekonany, że można jednocześnie budować silne relacje i osiągać niezwykle ambitne cele. Dlatego z ogromną pasją wspiera ludzi, zespoły i organizacje w tworzeniu ludzkiego (a przy tym efektywnego) świata w miejscu pracy.
Jego obszary specjalizacji to:

 • przywództwo
 • angażowanie pracowników, zarządzanie zaangażowaniem i motywowanie
 • budowanie zespołu – doradztwo i prowadzenie warsztatów podnoszących efektywność zespołów zarządzających
 • zarządzanie zmianą – angażowanie pracowników i zespołów w procesy zmiany

Certyfikowany Master Trainer SLII® The Ken Blanchard Companies®.
Współautor książki „Dobre Przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”.

Łada Drozda

Uczestnikom szkoleń oraz swoim coachees towarzyszy w zmianie jaką jest rozwój. Ma wielkie przekonanie do bogactwa wewnętrznych zasobów, jakie mieszczą się w każdym z nas. Nie waha się zadawać trudnych pytań i ukazywać ludziom możliwości przekraczania własnych granic. W swej pracy korzysta z wielu umiejętności czerpanych z całości zawodowego i życiowego doświadczenia.
Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej obszary specjalizacji to:

 • przywództwo
 • coaching
 • zarządzanie zespołem (w tym: rekrutacja, motywowanie, ocena pracownicza)
 • komunikacja i asertywność
 • programy rozwoju trenerów (Train the Trainers)

Certyfikowany Master Trainer Osobistego przywództwa sytuacyjnego SSL The Ken Blanchard Companies®.

Małgorzata Olszanowska

Jest absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego (Wydział Pedagogiki) oraz Akademii Teologii Katolickiej (Wydział Psychologii).
Jej obszary specjalizacji to:

 • przywództwo
 • umiejętności menedżerskie
 • efektywność osobista
 • myślenie innowacyjne i analityczne
 • coaching
 • praca z trenerami (szkolenia, superwizja)

Marcin Konieczny

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył również podyplomowe Studium Ekspresji i Wyrazistości Mowy. Posiada wiele certyfikatów i licencji zawodowych, m.in. Trener Master Trainer SL®II The Ken Blanchard Companies®.
Jego obszary specjalizacji to:

 • przywództwo i zarządzanie
 • współpraca zespołowa
 • zarządzanie zmianą
 • profesjonalna prezentacja
 • programy rozwoju trenerów (Train the Trainers) 

Dariusz Gimziński

Jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski). Posiada wiele certyfikatów z zakresu negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów. Jest również certyfikowanym coachem, członkiem International Coaching Community i Trenerem Przywództwa Sytuacyjnego “Situational Leadership II®” The Kenneth Blanchard Inc.
Jego obszary specjalizacji to:

 • przywództwo i zarządzanie
 • budowanie kompleksowych, szytych na miarę procesów rozwojów (akademie menedżerskie)
 • komunikacja i współpraca zespołowa
 • rozwiązywanie konfliktów

Aleksandra Kostyra

Psycholog, trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla biznesu. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, posiada wiele certyfikatów i licencji zawodowych.
Jej obszary specjalizacji to:

 • przywództwo i zarządzanie
 • komunikacja i asertywność
 • coaching
 • budowanie zespołu
 • programy rozwoju trenerów (Train the Trainers)

Michał Kaźmierczyk

W ramach działalności konsultanckiej, specjalizuje się w obszarze efektywności zarówno indywidualnej, jak i projektowej oraz zespołowej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Jego obszary specjalizacji to:

 • efektywność osobista
 • zarządzanie projektem
 • sztuka prezentacji
 • twórcze myślenie
 • umiejętności menedżerskie oraz przywódcze 

Dariusz Fijołek

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii. Interesuje się szeroko rozumianą komunikacją (interpersonalną, w grupie, z otoczeniem społecznym, międzykulturową, medialną) i teatrem alternatywnym (był aktorem w teatrze pantomimy). Inspirują go wymagający klienci i uczestnicy szkoleń – poprzez pytania, wyzwania i problemy, z którymi się zwracają.
Jego obszary specjalizacji to:

 • przywództwo
 • negocjacje
 • zarządzanie projektem
 • efektywność osobista
 • programy rozwoju trenerów (Train the Trainers)

Natalia de Barbaro

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Socjologii i Instytut Psychologii). Oprócz szkoleń zajmuje się doradztwem politycznym, prowadzi również takie zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jej obszary specjalizacji to:

 • przywództwo i zarządzanie
 • zarządzanie zmianą
 • budowanie zespołu
 • komunikacja
 • wystąpienia publiczne
 • programy rozwoju trenerów(Train the Trainers)
 • projektowanie strategii komunikacyjnej
 • public relations
 • doradztwo polityczne

Elżbieta Malkiewicz

Jest absolwentką Wydziału Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studiowała malarstwo, nauki polityczne i prawo. Ukończyła socjologię. Prowadziła własną firmę marketingową, zarządzała „Domem Krakowskim” w Norymberdze.

Pracuje jako strateg i doradca przy kampaniach wyborczych, a jako trener od 12 lat szkoli m.in. z komunikacji, efektywności indywidualnej i przywództwa. Uczy studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Zarządzania.

Obszary jej specjalizacji to:

 • przywództwo
 • doskonalenie umiejętności kierowniczych: zarządzanie zespołem, efektywna komunikacja menedżerska, zarządzanie czasem
 • kontakt z mediami
 • prowadzenie kampanii wyborczych

Licencjonowany trener z Przywództwa sytuacyjnego SLII® oraz Sytuacyjnego przywództwa zespołowego STL – The Ken Blanchard Companies.