TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH

PRZYWÓDZTWO SLII EXPERIENCE™ Blancharda

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda to kompleksowy proces rozwojowy wspierany przez portal Blanchard Exchange. Każdy uczestnik procesu otrzymuje roczny dostęp do platformy internetowej, która wspiera go w praktycznym wykorzystywaniu umiejętności i narzędzi liderów sytuacyjnych – skrypty i formularze rozmów, filmy instruktażowe, kod do aktywacji aplikacji mobilnej i wiele innych przydatnych zasobów dla siebie i do podzielenia się ze swoimi współpracownikami.

COACHING ESSENTIALS® Blancharda – coaching w pracy menedżera

Coaching Essentials® Blancharda to program, który pomaga menedżerom włączyć coaching do swojego stylu przywództwa i doskonalić umiejętność wspierania w rozwoju swoich pracowników. Wyposaża uczestników w proste i użyteczne narzędzia pracy. Ułatwia wyrobienie nawyków i sposobów działania przydatnych w codziennych sytuacjach menedżerskich.

PRZYWÓDZTWO ZESPOŁOWE Blancharda

Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności rozwijania pełnego potencjału zespołu, w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda. Jest naturalną kontynuacją Przywództwa SLII® Blancharda.

OSOBISTE PRZYWÓDZTWO

Osobiste przywództwo wg Blancharda to połączenie umiejętności oraz nastawienia, które sprawiają, że pracownicy „biorą sprawy w swoje ręce” – rozwijają autonomię i przejmują odpowiedzialność za cele i zadania.