Za każdym wspaniałym pracownikiem

stoi wspaniały coach

Coaching Essentials® Blancharda  coaching w pracy menedżera

Badania pokazują, że 81% firm uznaje coaching za nieodzowny składnik umiejętności przywódczych, jednak zaledwie 5% firm przeszkoliło swoich menedżerów w zakresie coachingu. W praktyce prawie połowa menedżerów poświęca na coaching swoich pracowników mniej niż 10% swojego czasu. To stanowczo za mało, aby osiągnąć sukces. Jednocześnie, jak wynika z badań, menedżerowie, którzy wykorzystują coaching w swojej codziennej praktyce, odnoszą mierzalne sukcesy w postaci wzrostu własnej efektywności i efektywności swoich podwładnych.
Coaching Essentials® Blancharda to program, który pomaga menedżerom włączyć coaching do ich codziennej praktyki i doskonalić umiejętność wspierania w rozwoju swoich pracowników. Wyposaża uczestników w proste i użyteczne narzędzia pracy. Ułatwia wyrobienie nawyków i sposobów działania przydatnych w codziennych sytuacjach menedżerskich.

 


Program Coaching Essentials® Blancharda został opracowany przez konsultantów firmy The Ken Blanchard Companies i zaadaptowany do polskich warunków kulturowych przez zespół ekspertów House of Skills.

Coaching Essentials® Blancharda jest odpowiedzią na wyzwania organizacji, w których:

  • Sukces w dużej mierze zależy od poziomu zaangażowania i samodzielności pracowników
  • Cele krótko- i długoterminowe są ambitne i wymagają od pracowników ciągłego rozwoju
  • Wyzwania rynkowe wymuszają dynamiczne zmiany sposobu działania
  • Wyraźnie zaznacza się potrzeba innowacji i ciągłego podnoszenia poprzeczki
  • Od liderów oczekuje się partnerskiego, opartego na autentycznych relacjach podejścia do zarządzania

Profil uczestnika:

Coaching Essentials® Blancharda bazuje na założeniu, że każdy menedżer może i powinien występować w roli coacha. Program przeznaczony jest dla osób, które zarządzają ludźmi – niezależnie od doświadczenia i stażu pracy na swoim stanowisku. Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę kierowniczą, menedżerów wszystkich szczebli, menedżerów projektów i inne osoby, dla których rozwój pracowników jest warunkiem efektywnej realizacji celów biznesowych

Stosowane metody:

Coaching Essentials® Blancharda to 16 godzin interaktywnych ćwiczeń na sali szkoleniowej. Uczestnicy pracują na swoich rzeczywistych wyzwaniach, celach, odnosząc się do realnych sytuacji. Poznają ramy procesu coachingowego, śledząc losy bohaterów mini-serialu, którego akcja toczy się w firmie produkcyjnej. Materiał filmowy zawiera przykłady dobrze i źle przeprowadzonych rozmów coachingowych. Pozwala na praktycznych przykładach zaobserwować przejawy postawy coachingowej, strukturę prowadzenia rozmowy coachingowej oraz stosowanie 4 kluczowych umiejętności coachingowych

Podczas warsztatu stosujemy również angażujące ćwiczenia w grupach, dyskusje na forum i pracę indywidualną. W ciągu 2 dni warsztatu wszyscy uczestnicy kilkukrotnie ćwiczą na swoich rzeczywistych przykładach prowadzenie rozmów coachingowych

Rezultaty

Po warsztacie uczestnicy:

The SLII leadership training experience includes video demonstrations
Trafnie identyfikują sytuacje, w których coaching jest adekwatnym i skutecznym narzędziem wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników
The SLII leadership training experience includes real-world practice activities
Swobodnie prowadzą formalne i nieformalne rozmowy coachingowe
Get a diagnosis app based on SLII leadership theory to plan conversations
Rozumieją i stosują w praktyce strukturę rozmowy coachingowej, która w 4 prostych krokach pomaga rozmówcy „pójść naprzód”
Learn to master SLII leadership style skills | Ken Blanchard
Stosują 4 kluczowe umiejętności coachingowe, przydatne w różnych interakcjach (nie tylko w rozmowach coachingowych): Słuchaj, aby zrozumieć, Pytaj o pomysły, Pokaż swoją perspektywę, Okazuj zaufanie
SLII leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
Poprzez systematyczne praktykowanie coachingu w pracy z podwładnymi, zwiększają ich zaangażowanie i samodzielność Budują oparte na zaufaniu środowisko pracy, w którym ich podwładni efektywnie realizują cele, jakie stawia przed nimi organizacja

Wdrożenie

Po warsztacie uczestnicy realizują system zadań wdrożeniowych, opierających się na 4 wyzwaniach:

  1. Opowiedz swojemu zespołowi o coachingu
  2. Przeprowadź rozmowy coachingowe ze swoimi pracownikami
  3. Przećwicz Okazywanie zaufania
  4. Przećwicz Pokazywanie swojej perspektywy

W realizacji zadań wspiera uczestników materiał inspiracyjny Coaching Essentials Challenge® zawierający praktyczne wskazówki i pomoce merytoryczne

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Programy The Ken Blanchard Companies opierają się na wieloletnich badaniach i rzeczywistych rezultatach. Rozwijają wspaniałych ludzi, znakomitych menedżerów i najlepsze organizacje. Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie rozpocząć zmianę.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates