Dynamiczne, interaktywne doświadczenia rozwojowe, budujące kompetencje przyszłości

Nasze rozwiązania edukacyjne projektujemy z myślą o potrzebach jednostek i organizacji stawiających czoła wyzwaniom przyszłości – od angażujących dynamicznych podróży rozwojowych, po kursy e-learningowe i niestandardowe, szyte na miarę rozwiązania, przynoszące oczekiwane przez Klientów rezultaty. Dobieramy metody pracy i korzystamy z nowoczesnych technologii w taki sposób, by doświadczenia rozwojowe były inspirujące i angażujące wszystkich uczestników, bez względu na to, czy realizowane są wirtualnie, czy stacjonarnie.

Wspieramy liderki i liderów,
by korzystali w pełni ze swoich talentów i potencjału

Twoi pracownicy zasługują na to, by idąc każdego dnia do pracy, mieli poczucie, że ich praca i wkład mają znaczenie – że są zauważani, słyszani i doceniani.

W firmie Blanchard wierzymy, że angażujące, szanujące różnorodność środowisko pracy zależy od indywidualnej relacji każdej osoby z jej liderem/liderką. Pomagamy liderom rozwijać świadomość ich potencjału i umiejętności niezbędne do budowania w organizacjach siły inspirującego, empatycznego przywództwa.

Wspieramy w osiąganiu rezultatów

Nauka nie odbywa się w próżni. Inwestycja w rozwój nie zwalnia z bieżących priorytetów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Uczestnicy programów i procesów rozwojowych potrzebują przede wszystkim praktycznych rozwiązań, gotowych do zastosowania tu i teraz. W Blanchard® rozumiemy te wyzwania, projektujemy działania, które angażują i dają rzeczywistą wartość – tylko te, które są potrzebne i wtedy, gdy są potrzebne.​

Facylitacja

Sednem naszego podejścia jest kontakt i autentyczna relacja. Nasze trenerki i trenerzy szkolą i prowadzą projekty rozwojowe w sposób, który buduje motywację, utrzymuje uwagę, angażuje – tworzy pozytywne i skuteczne doświadczenie rozwojowe.

Dzielenie się wiedzą

Jesteśmy blisko rzeczywistości uczestników ​–  modelujemy i wzmacniamy ich wzajemne wsparcie, by dzielili się wiedzą i wykorzystywali umiejętności w praktyce.

Narzędzia diagnostyczne

Stosujemy narzędzia diagnostyczne, które umożliwiają uczestnikom wgląd w ich indywidualne preferencje dotyczące zachowań i skłonności przywódczych, aby w pełni świadomie wzmacniali swoje silne strony i identyfikowali obszary wymagające rozwoju.

Wsparcie wdrożeniowe

Oferujemy uczestnikom różnorodne narzędzia i działania wdrożeniowe, które wspierają ich w konsekwentnym stosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.

Analiza i pomiar rezultatów

Śledzimy i mierzymy efekty działań rozwojowych, wykazując ich skuteczność i zwrot z inwestycji.

Certyfikaty

Uczestnicy naszych programów otrzymują dyplomy i certyfikaty Blancharda®, których wartość jest szeroko rozpoznawana i uznawana na całym świecie.