Elżbieta Malicka

trenerka / konsultantka

Certyfikowana trenerka: Coaching Essentials® Blancharda, Leading Virtually™ Blancharda – Praktyki wirtualnego menedżera.

Menedżerka HR z ponad 15-letnim stażem w prowadzeniu procesów i projektów HR-owych, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Współpracowała z firmami produkcyjnymi, m.in. branży motoryzacyjnej, górniczej i produktów konsumenckich, w obszarach zmian kultury organizacyjnej, wdrażania innowacji, procesów zarządzania talentami i budowania skutecznych zespołów.

Trenerka z praktycznym doświadczeniem kierowania różnorodnymi i wielokulturowymi zespołami. Coach oraz praktyk Lean Management (poziom Black Belt). W pracy z klientem koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb klienta i adresowaniu tych potrzeb szytymi na miarę rozwiązaniami.

Obszary specjalizacji:

  • Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo
  • Zarządzanie talentami
  • Budowanie angażującego środowiska pracy
  • Odporność psychiczna
  • Procesowe podejście do wdrażania zmian