Małgorzata Borowska

konsultantka wiodąca

Certyfikowana trenerka: Przywództwo SLII Experience™ Blancharda, Self Leadership – Osobiste przywództwo wg Blancharda, Profil zachowań przywódczych LAPII, Coaching Essentials® Blancharda.

Ma 19-letnie doświadczenie w projektowaniu programów rozwojowych dla menedżerów biznesu i sektora publicznego. Pracuje z klientami różnych branż – m.in. farmaceutycznej, usługowej, FMCG, produkcyjnej i nowych technologii. Jej najmocniejszą stroną w kontaktach z klientami jest korzystanie z różnorodnego doświadczenia zawodowego.

Przez 12 lat związana z jedną z najstarszych polskich organizacji pozarządowych rozwijających programy przywódcze – Fundacją Szkoła Liderów – jako trenerka, koordynatorka i szefowa zespołu trenerskiego.

Przez 10 lat była członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej – współtworzyła tzw. standard minimum – obowiązujący w Polsce system oceny równości szans w projektach finansowanych z funduszy europejskich. Przez 4 lata przygotowywała do wdrożenia równościowych rozwiązań administrację publiczną. Pracowała jako trenerka i konsultantka w dużych projektach rozwojowych poświęconych przywództwu i empowermentowi kobiet w Ukrainie, Gruzji, Tadżykistanie i Afganistanie.

W House of Skills rozwija programy związane z różnorodnością, wspieraniem kobiet w biznesie, budowaniem porozumienia i korzystaniem z zaawansowanych narzędzi prowadzenia rozmów.

Jest również autorką programu dotyczącego storytellingu w biznesie – wykorzystującego reporterskie narzędzia tworzenia opowieści. Ukończyła Polską Szkołę Reportażu i przez 3 lata współpracowała z Dużym Formatem – Magazynem Reporterów Gazety Wyborczej oraz Wysokimi Obcasami.

Jest absolwentką London School of Economics and Political Science oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była stypendystką Hansard Society i British Council.