Małgorzata Olszanowska

partnerka

Certyfikowana trenerka: Przywództwo SLII Experience™ Blancharda, Coaching Essentials® Blancharda, Profil zachowań przywódczych LAPII.

W branży doradczo-szkoleniowej od ponad 20 lat. Pracuje z liderkami i liderami na różnych poziomach zarządzania, od menedżerów pierwszej linii po menedżerów zarządzających organizacją. Posiada doświadczenie doradcze w przedsiębiorstwach różnych branż, w tym w finansach, farmacji, rozwiązaniach technologicznych, logistyce, budownictwie, handlu detalicznym.

Projektuje i prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom efektywne nabywanie umiejętności i bezpośrednie ich zastosowanie w pracy. W swoich warsztatach koncentruje się głównie na roli dialogu, który uważa za klucz do bycia dobrym liderem/dobrą liderką. W pracy z grupą, a także podczas sesji indywidualnych wspiera menedżerów w osiąganiu równowagi osobistej, zachęca do refleksji i wypracowania nowej motywacji do pełnionych ról biznesowych.

Obszary specjalizacji:

  • Przywództwo i zarządzanie
  • Motywacja
  • Efektywność osobista
  • Coaching
  • Praca z trenerami (szkolenia, superwizja)