Kim jesteśmy

Pomagamy liderom i liderkom stać się najlepszymi menedżerami na świecie. Realizujemy najbardziej cenione i sprawdzone w organizacjach programy rozwojowe Blancharda® z zakresu zarządzania i przywództwa, zapewniając rzeczywisty zwrot z inwestycji.

Wiemy, jakie style i sposoby uczenia się doceniają i preferują polscy uczestnicy programów rozwojowych – projektujemy rozwiązania, które uwzględniają specyfikę polskich warunków kulturowych, korzystając z wieloletnich doświadczeń naszych trenerek i trenerów w pracy z uczestnikami szkoleń stacjonarnych i tych realizowanych online.

Blanchard Poland jest marką i częścią House of Skills. Od prawie 20 lat współpracujemy z Blanchard®, będąc autoryzowanym partnerem i wyłącznym przedstawicielem Blancharda® na polskim rynku. Jako jedyni w Polsce jesteśmy uprawnieni do oferowania rozwiązań rozwojowych w oparciu o model SLII® i know-how Blancharda®.

Dlaczego Blanchard Poland

Oryginalny, sprawdzony know-how Blancharda®

Realizując działania z nami masz pewność, że zostały zaprojektowane i przetestowane w praktyce na całym świecie przez ekspertów firmy Blanchard®.

Najnowsza wiedza, badania i rozwiązania Blancharda®

Mamy stały dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczeń i badań naukowych Blancharda®. Nasze rozwiązania są zgodne z najnowszymi trendami i wykorzystują nowoczesne technologie.

Udowodnione rezultaty

Ponad 10 tys. przedsiębiorstw zastosowało podejście SLII® w celu poprawy wskaźników sprzedaży, zyskowności, produktywności, retencji pracowników.

W naszym podejściu wdrożenie jest wbudowane w cały proces rozwojowy – od etapu formułowania celów, poprzez aktywne wspieranie uczestników ​
w działaniach rozwojowych, aż po etap oceny rezultatów – mierzalnych, nawet jeśli efekty wydają się trudne do uchwycenia.

Trwała zmiana w organizacji

Projektujemy sekwencję działań tworzących podróże edukacyjno-rozwojowe prowadzące do uzyskania pożądanej zmiany w organizacji. Koncentrujemy się na wspieraniu współpracy na linii przełożony – podwładny. Dostarczamy menedżerkom i menedżerom praktycznych pomocy i narzędzi, aby skutecznie przeprowadzili swoich podwładnych przez zmianę.​

Certyfikowani trenerki i trenerzy Blancharda®

Nasze trenerki i trenerzy posiadają certyfikaty praktyków Blancharda®. Dzięki temu masz pewność, że przekazywana podczas szkoleń wiedza i jej praktyczne zastosowanie są zgodne z dorobkiem naukowym jej twórców.

 

Rozwijamy liderów przyszłości, teraz

Gdy w 1979 r. Dr Ken Blanchard i Dr Marjorie Blanchard zakładali firmę The Ken Blanchard Companies, kierowali się trzema prostymi celami:

  • zmieniać życie ludzi na lepsze,
  • budować wartość przywództwa i relacji międzyludzkich, tym samym zwiększać efektywność w miejscu pracy,
  • pomóc każdej organizacji, z którą Blanchard współpracuje, stać się preferowanym dostawcą, pracodawcą i miejscem inwestycji.

Nasz zespół

Nasze trenerki i nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów rozwojowych dla biznesu i sektora publicznego. Wszyscy mają odpowiednie przygotowanie zawodowe (wykształcenie psychologiczne lub pokrewne) oraz merytoryczne potwierdzone certyfikatami ​Blancharda®.​

Różnorodność metod, rozwiązań, specjalizacji trenerskich, zasobów, w tym również technologicznych, pozwala nam budować kompleksowe rozwiązania w dowolnej skali, dostosowane do potrzeb Klienta.