Zbuduj zespół

proaktywnych liderów

Osobiste PRZYWÓDZTWO WG BLANCHARDA

 

Osobiste przywództwo wg Blancharda to warsztat z przywództwa dla pracowników ze wszystkich poziomów organizacji, oparty na sprawdzonym, praktycznym modelu Przywództwa SLII® Blancharda. Koncepcja ta zakłada, że nie ma uniwersalnego stylu przywództwa – jednego, najlepszego wzoru zachowań lidera służącego efektywności pracowników. Skuteczne jest dostosowywanie stylu przywództwa do etapu rozwoju pracownika w kontekście danego celu/zadania. Zatem pracownik potrzebuje od lidera różnych stylów przywódczych w zależności od zadania oraz swego etapu rozwoju.

 

Osobiste przywództwo wg Blancharda daje każdemu z uczestników narzędzia pozwalające uzyskać od lidera styl przywództwa odpowiadający na jego potrzeby w danej sytuacji – dostosowany do zadania, poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika. Warsztat ten rozwija świadomość potrzeb pracownika względem lidera w konkretnych sytuacjach. Pozwala uczestnikom na zmianę postawy – od biernej, obserwującej rzeczywistość firmową, do aktywnej, polegającej na braniu odpowiedzialności za swoje działania i rozwój zawodowy. Osobiste przywództwo wg Blancharda daje uczestnikom konkretne narzędzia pozwalające tworzyć takie środowisko zawodowe, w którym każdy pracownik jest upełnomocniony do rozwiązywania problemów, nie boi się wykazywać inicjatywy, wie w jaki sposób prosić i wymagać wsparcia.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje zestaw narzędzi pozwalających na wdrożenie i rozwój nabytych umiejętności oraz monitoring osiąganych postępów. Osobiste przywództwo wg Blancharda to 2 dni pracy warsztatowej w grupie do 12 osób.


Profil uczestnika:

Osobiste przywództwo wg Blancharda jest doskonałym rozwinięciem koncepcji Przywództwa SLII® Blancharda dla pracowników, których przełożeni uczestniczyli w szkoleniu Przywództwo SLII Experience™ Blancharda lub Przywództwo zespołowe Blancharda. Grupą docelową są zatem specjaliści, pracownicy liniowi, menedżerowie.

Stosowane metody:

Uczestnicy ćwiczą na swoich rzeczywistych wyzwaniach, celach, odnosząc się do realnych sytuacji. Warsztat jest prowadzony metodami interaktywnymi. Stosujemy między innymi: następujące metody:

  • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
  • Interaktywny wykład
  • Dyskusje w grupach
  • Praca indywidulana i w dwójkach z narzędziami:
    • Tabela diagnostyczna – pozwalająca uczestnikom zdiagnozować swój etap rozwoju (kompetencji i zaangażowania) podczas realizowania konkretnego zadania czy celu
    • SLII® Blancharda – typowe zwroty dla R1,R2,R3,R4 – pomagają podczas rozmów ze swoimi liderami i współpracownikami zakomunikować swoje potrzeby, by uzyskać adekwatny, dopasowany do tych potrzeb styl przywództwa
    • Rozmowa Jeden na jeden – arkusze robocze – narzędzie pozwalające wykorzystać model SLII® Blancharda w rozmowach z przełożonymi. Pozwala przygotować się i tak poprowadzić rozmowę ze swoim liderem, by uzyskać styl przywództwa odpowiedni do swoich etapów rozwoju w konkretnych zadaniach czy projektach i wspólnie zadecydować o sposobie współpracy

Rezultaty

Po warsztacie uczestnicy:

The SLII leadership training experience includes video demonstrations
Umiejętnie zarządzają sobą, swoją karierą i relacjami z przełożonymi, przy wykorzystaniu języka i narzędzi Przywództwa SLII® Blancharda
The SLII leadership training experience includes real-world practice activities
Efektywnie posługują się językiem partnerskiego przywództwa: formułują potrzeby względem lidera i osiągają oczekiwane wyniki
Get a diagnosis app based on SLII leadership theory to plan conversations
Identyfikują swoje mocne strony i wykorzystują je w realizacji swoich celów i zadań
Learn to master SLII leadership style skills | Ken Blanchard
Diagnozują swój etap rozwoju, w danym zadaniu (w oparciu o wskaźniki kompetencji i zaangażowania)
SLII leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
Szybciej się uczą i rozwijają podczas wykonywanych zadań - w oparciu o umiejętność diagnozowania swoich potrzeb i pracę z własnymi ograniczającymi przekonaniami
Managers learn the SLII leadership model with feedback to help progress faster
Zwiększają swój poziom zaangażowania, autonomii i niezależności
SLII leadership training with Multiple SLII tools that can be shared with team members
Zwiększają efektywność i poziom zadowolenia z pracy

Wdrożenie

Podczas warsztatu pomagamy uczestnikom przygotować się do wdrożenia: przełożenia zdobywanej wiedzy i umiejętności na codzienne działania uczestników, ich współpracowników i zespołów. W ostatniej fazie warsztatu uczestnicy przygotowują plan wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim miejscu pracy. Dodatkowo otrzymują szereg narzędzi, które pomagają skutecznie wdrażać zdobyte na szkoleniu umiejętności i wprowadzać zmiany w działaniach własnych oraz swoich współpracowników.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Programy The Ken Blanchard Companies opierają się na wieloletnich badaniach i rzeczywistych rezultatach. Rozwijają wspaniałych ludzi, znakomitych menedżerów i najlepsze organizacje. Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie rozpocząć zmianę.