Bądź takim liderem,

jakiego potrzebuje Twój zespół

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda to kompleksowy proces rozwojowy wspierany przez portal Blanchard Exchange. Każdy uczestnik procesu otrzymuje roczny dostęp do platformy internetowej, która wspiera go w praktycznym wykorzystywaniu umiejętności i umieszczonych tam narzędzi wdrożeniowych. Są to skrypty i formularze rozmów, filmy instruktażowe, kod do aktywacji aplikacji mobilnej i wiele innych przydatnych zasobów – dla siebie i do podzielenia się ze swoimi współpracownikami.

 

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda zakłada, że nie ma uniwersalnego stylu przywództwa – jednego, najlepszego wzoru zachowań lidera służącego efektywności pracowników. Lider powinien elastycznie dopasowywać swój styl przywództwa do aktualnej, konkretnej sytuacji. Owa elastyczność jest tu kluczowa, a najważniejszym „elementem” sytuacji jest pracownik i jego zmieniający się w czasie (uzależniony od celu czy rodzaju zadania) poziom kompetencji i zaangażowania.

 

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda ma na celu wypracowanie metody efektywnej współpracy na linii przełożony – podwładny. W ramach procesu rozwojowego uczestnicy poznają metody wyznaczania motywujących celów, diagnozowania i rozwoju potencjału swoich współpracowników tak, by poprzez stosowanie właściwego stylu przywództwa umiejętnie przeprowadzać ich przez kolejne etapy rozwoju. W rezultacie uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który samodzielnie będzie mógł sprostać swoim obowiązkom. A dzięki wsparciu Blanchard Exchange będą mieli stały dostęp do narzędzi, które mają temu służyć.

 


Proces SLII Experience™ BLANCHARDA składa się z czterech etapów:

SLII leadership training program based on 30 years of research | Ken Blanchard

ZACZNIJ

Bogaty prework, który wdroży uczestników w podstawy SLII® Blancharda jeszcze przed rozpoczęciem warsztatu
SLII leadership model that improves productivity, reduces turnover and increases sales.

POZNAJ
NAS

Intensywny warsztat mający na celu zapoznanie się uczestników z trzema kompetencjami, językiem przywództwa SLII® Blancharda oraz sześcioma rodzajami rozmów przywódcy
Universal and International SLII leadership training | Ken Blanchard

DZIAŁAJ

Warsztat koncentrujący się na wdrożeniu nowych umiejętności, pozwalający przełożyć zdobytą wiedzę na realne sytuacje i wyzwania zawodowe
SLII leadership theory and training backed by brain science

BĄDŹ
MISTRZEM

Etap pogłębiania i poszerzania wiedzy oraz wprowadzania języka SLII® Blancharda do zespołu i organizacji z pomocą wielu, przygotowanych specjalnie w tym celu, narzędzi wdrożeniowych


Profil uczestnika:

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda jest przeznaczone dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał ludźmi – kadra kierownicza, menedżerowie wszystkich szczebli, menedżerowie projektów, kandydaci na stanowiska menedżerskie, High Potentials oraz wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą i menedżerską.

Stosowane metody:

Kwestionariusz LBAII® pozwala zdiagnozować profil przywództwa w dwóch wymiarach: elastyczność i efektywność. Wyniki testu są analizowane podczas warsztatu, będąc podstawą do działań poprawiających elastyczność i efektywność przywództwa uczestników
Podczas warsztatu uczestnicy ćwiczą na swoich rzeczywistych, z życia wziętych wyzwaniach i celach. Wykorzystując swoje doświadczenia i zdobytą wiedzę, podejmują różnorodne wyzwania związane ze swoimi współpracownikami. Podczas warsztatu jest również czas na angażujące ćwiczenia w grupach, dyskusje na forum i na indywidualną refleksję.

Podejście SLII® Blancharda omawiane jest podczas dwudniowego warsztatu w oparciu o serial filmowy, który zapoznaje uczestników z bohaterami i ich dylematami menedżerskimi. Filmy są ciekawe, angażujące i humorystyczne, zaprojektowane tak, by uczestnik łatwo identyfikował się z postaciami i wyborami, których dokonują. Rezultatem jest wysokie zaangażowanie uczestników w przedstawione wydarzenia, a co za tym idzie, w proces doświadczania SLII Experience™ Blancharda. Filmy pokazują, jak wykorzystać koncepcję SLII® Blancharda w praktyce oraz ilustrują konsekwencje braku lub złego ich wykorzystania.

Roczny dostęp do Portalu Blanchard Exchange, który dostarcza praktycznych narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy i dzielenia się wiedzą ze współpracownikami, a mobilna aplikacja SLII® Blancharda to praktyczny sposób by mieć dostęp do SLII® Blancharda zawsze i  wszędzie, kiedy tylko będzie potrzebne.

 

Rezultaty

Po warsztacie uczestnicy:

The SLII leadership training experience includes video demonstrations
Potrafią skutecznie stawiać cele – tak, aby były dla pracowników naprawdę SMART
The SLII leadership training experience includes real-world practice activities
Potrafią skutecznie zdiagnozować potrzeby pracownika i dzięki temu będą elastycznie dostosowywali swój styl zarządzania do indywidualnych potrzeb podwładnego
Get a diagnosis app based on SLII leadership theory to plan conversations
Portafią poprowadzić rozmowy rozwojowe dopasowane do etapu rozwoju pracownika, dzięki czemu będą budować lepsze relacje z podwładnymi
Learn to master SLII leadership style skills | Ken Blanchard
Wiedzą, jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który samodzielnie będzie mógł realizować cele i zadania
SLII leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
Wiedzą, jak aktywnie odkrywać i rozwijać talenty oraz promowali je w całej organizacji
Managers learn the SLII leadership model with feedback to help progress faster
Znają swój własny profil przywództwa i obszary wymagające rozwoju
SLII leadership training with Multiple SLII tools that can be shared with team members
W ramach procesu rozwojowego SLII Experience™ Blancharda uczestnicy mają dostęp do portalu Blanchard Exchange, który dostarcza niezbędnych narzędzi wspierających wykorzystanie wiedzy ze szkolenia.

Wdrożenie

To ostania faza procesu Przywództwa SLII Experience™ Blancharda – Bądź mistrzem – etap pogłębiania i poszerzania wiedzy oraz wprowadzania języka SLII® Blancharda do zespołu i organizacji z pomocą wielu przygotowanych w tym celu narzędzi wdrożeniowych.

Na portalu Blanchard Exchange jest umieszczonych 12 wyzwań (zadań wdrożeniowych), co pozwala uczestnikom wprowadzać w życie SLII® Blancharda we własnym tempie i w dowolnej kolejności.

Interaktywne narzędzia, e-narzędzia, handouty, arkusze robocze, materiały video zapewniają niezbędne wsparcie dla uczestników w procesie wdrażania umiejętności. Ponieważ zostały zaprojektowane tak, by były udostępniane współpracownikom, każdy uczestnik oraz jego podwładni – bez względu na to, czy osobiście brali udział w warsztatach – mogą wykorzystywać je na swoje wewnętrzne potrzeby w wygodnym dla siebie trybie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Programy The Ken Blanchard Companies opierają się na wieloletnich badaniach i rzeczywistych rezultatach. Rozwijają wspaniałych ludzi, znakomitych menedżerów i najlepsze organizacje. Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie rozpocząć zmianę.