Siła zespołu

PRZYWÓDTWO ZESPOŁOWE
BLANCHARDA

Przywództwo zespołowe Blancharda to model praktycznego przywództwa zespołowego, opracowany przez Kena Blancharda. Jest to naturalna kontynuacja Przywództwa SLII® Blancharda – zastosowanie modelu Przywództwa SLII® Blancharda (wzmocnionego kilkoma dodatkowymi praktycznymi narzędziami) do budowania efektywności zespołowej. Podczas warsztatu uczestnicy zdobywają sprawdzoną, praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające budować efektywne zespoły oraz przewodzić im.

 

Przywództwo zespołowe Blancharda to:

 

 • Praktyczny i nastawiony na wdrożenie warsztat – uczestnicy korzystają z licznych narzędzi, które następnie praktycznie wdrażają w swoich naturalnych zespołach
 • Prosty model zawierający sprawdzone wzorce funkcjonowania i budowy efektywnego zespołu
 • Systemowe rozwiązanie – dostarcza praktycznych narzędzi i wskazówek służących osiąganiu przez zespół i lidera wysokiej efektywności działania
 • Sprawdzony na świecie i dostosowany do potrzeb polskiego rynku model efektywności zespołowej
 • Metoda, która znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju zespołach, bez względu na ich specyfikę lub cel

 


 

Program i układ warsztatu Przywództwa zespołowego Blancharda są odzwierciedleniem kolejnych etapów Procesu efektywności zespołowej.
Proces efektywności zespołowej to 5-etapowe systemowe rozwiązanie. Program i układ warsztatu są odzwierciedleniem jego kolejnych etapów:

 1. Model PERFORM – pozwala uczestnikom poznać charakterystykę efektywnego zespołu i odnieść do tego wzoru ich własne zespoły
 2. Karta Zespołu – to zestaw ustaleń dotyczących tego, co zespół chce osiągnąć i w jaki sposób ma zamiar to zrobić. Podczas warsztatu uczestnicy identyfikują brakujące elementy kart swoich własnych zespołów, by po szkoleniu móc je uzupełnić
 3. Identyfikacja i diagnoza etapów rozwoju zespołu. Uczestnicy ćwiczą diagnozowanie etapu rozwoju zespołu i rozpoznawanie jego potrzeb
 4. Zastosowanie modelu Przywództwa SLII® Blancharda w kontekście współpracy z zespołem. Uczestnicy poznają specyfikę zespołowego stosowania czterech stylów przywództwa oraz praktycznego ich dostosowywania do etapu rozwoju zespołu
 5. Podsumowanie i przygotowanie przez uczestników planu działań rozwoju własnych zespołów w oparciu o analizę kwestionariusza TPA – Team Performance Assessment

 

Profil uczestnika:

Przywództwo zespołowe Blancharda jest przeznaczone dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał zespołem oraz dla wszystkich osób, które pracują w kulturze zespołowej lub projektowej:

Menedżerowie wszystkich szczebli, liderzy zespołów, liderzy i menedżerowie projektów, kadra kierownicza, kandydaci na stanowiska menedżerskie, High Potentials, członkowie zespołów. Wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność przywódczą i menedżerską w budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów.

Stosowane metody:

Warsztat jest prowadzony metodami interaktywnymi. Taka forma nauki gwarantuje aktywne uczestnictwo i umożliwia praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy poprzez ćwiczenie nowych, konkretnych umiejętności już w trakcie warsztatu.

Stosujemy następujące metody:

 • Analiza kwestionariusza TPA – Team Performance Assessment
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Analiza studiów przypadku
 • Analiza odgrywanych scenek i krótkich pokazów filmowych
 • Gry zespołowe
 • Interaktywny wykład
 • Dyskusje w grupach

 

High performing team leadership styles improve team collaboration” width=

WZMACNIAJ
WSPÓŁPRACĘ

Członkowie efektywnych zespołów uzupełniają się pod kątem umiejętności, mocnych stron i doświadczenia, osiągając w ten sposób więcej niż ta sama liczba osób pracując osobno.

Adopt a team leadership model to achieve superior results | Ken Blanchard” width=

OSIĄGAJ
PONADPRZECIĘTNE WYNIKI

Efektywne zespoły działają wydajnie i odpowiedzialnie, konsekwentnie realizując swoje cele i osiągając lepsze wyniki.

SLII team leadership skills can increase teamwork and innovation

ROZWIJAJ
INNOWACJE

Współpracując, członkowie zespołu dzielą się swoimi pomysłami, talentami i punktami widzenia, potrafią wspólnie znaleźć kreatywne rozwiązanie złożonych problemów.

Team leadership training leads to consistently high performing teams

OSIĄGAJ WYSOKĄ
WYDAJNOŚĆ

Członkowie spójnych, dobrze funkcjonujących zespołów, wzmacniają współpracę w całej organizacji.

Rezultaty

Po warsztacie uczestnicy:

The SLII leadership training experience includes video demonstrations
Potrafią trafnie identyfikować słabe i mocne strony zespołu w kontekście Modelu PERFORM
The SLII leadership training experience includes real-world practice activities
Posługują się Kartą Zespołu, by identyfikować potrzeby i ustalić, co zespół chce osiągnąć i w jaki sposób zamierza to zrobić
Get a diagnosis app based on SLII leadership theory to plan conversations
Potrafią zdiagnozować etap rozwoju zespołu i jego potrzeby
Learn to master SLII leadership style skills | Ken Blanchard
Dostosowują styl przywództwa do etapu rozwoju zespołu i jego potrzeb
SLII leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
Projektują działania prowadzące zespół do wysokiej efektywności

Wdrożenie


Metoda, według której pracujemy na warsztacie pozwala przełożyć zdobywaną wiedzę i umiejętności na codzienne działania zespołu i organizacji. Uczestnicy warsztatu przygotowują plan wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w zespole, którym kierują. Dodatkowo otrzymują szereg narzędzi, które pomagają skutecznie wdrażać zdobyte na szkoleniu umiejętności i wprowadzać zmiany we własnych zespołach i organizacjach, między innymi:

 

Model PERFORM – opisujący charakterystyczne cechy efektywnych zespołów

Karta Zespołu – stanowiącą instrukcję osiągania porozumienia w zespole, odnośnie pięciu kluczowych obszarów jego funkcjonowania

Model rozwoju zespołu – czyli ramy do określania i opisywania etapów rozwoju, przez które przechodzą wszystkie zespoły

Model Przywództwa SLII® Blancharda– źródło zachowań przywódczych zaspokajających potrzeby zespołu na każdym etapie rozwoju

Wzór dynamiki zespołu tj. wzorce zachowań, które pojawiają się w zespole – kluczowe narzędzie służące diagnozie sytuacji w zespole, ewentualnym interwencjom w jego funkcjonowanie a tym samym skutecznemu podnoszeniu jego efektywności

Team Performance Assessment (TPA) – kwestionariusz wypełniany przez każdego z uczestników. Służący zdiagnozowaniu etapu rozwoju zespołu, z którym pracuje dany uczestnik. Pozwala również określić, nad którymi obszarami swojego funkcjonowania zespół powinien pracować, by zwiększyć swoją efektywność

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Programy The Ken Blanchard Companies opierają się na wieloletnich badaniach i rzeczywistych rezultatach. Rozwijają wspaniałych ludzi, znakomitych menedżerów i najlepsze organizacje. Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie rozpocząć zmianę.