Coaching Essentials® Blancharda

Za każdym zaangażowanym pracownikiem stoi jego lider/liderka w roli coacha

Coraz częściej menedżerowie zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest coaching w ich codziennej pracy. Jednak w praktyce prawie połowa z nich poświęca na coaching swoich pracowników mniej niż 10% swojego czasu. To stanowczo za mało, aby osiągnąć sukces. Jednocześnie, jak wynika z wielu badań, menedżerki i menedżerowie, którzy wykorzystują coaching w swojej codziennej praktyce, odnoszą mierzalne sukcesy w postaci wzrostu własnej efektywności i efektywności swoich podwładnych.

Coaching Essentials® Blancharda uczy, jak skutecznie rozwijać swoich pracowników, a nie tylko nimi zarządzać, by zwiększyć produktywność, stworzyć środowisko zaufania i autonomii oraz zapewnić lepsze wyniki finansowe.

Wzmacniaj kompetencje coachingowe liderek i liderów
w organizacji

Coaching Essentials® Blancharda to program, który pomaga menedżerom włączyć coaching do swoich praktyk menedżerskich i wspierać rozwój członków zespołów. Wyposaża uczestników w proste i użyteczne narzędzia pracy. Ułatwia wyrobienie nawyków i sposobów działania przydatnych w codziennych sytuacjach menedżerskich.

Systematyczne praktykowanie coachingu sprawia, że cele i sposoby dojścia do nich stają się własnością pracownika, a nie menedżera, który deleguje zadanie i oczekuje jego wykonania. Dlatego coaching tak skutecznie pozwala zwiększać zaangażowanie, samodzielność i proaktywność pracowników.

Program uczy umiejętności coachingowych, które są zgodne z kluczowymi kompetencjami coachingowymi zdefiniowanymi przez International Coaching Federation.

Coaching w praktyce menedżera

Program Coaching Essentials® Blancharda bazuje na założeniu, że każdy menedżer/menedżerka może występować w roli coacha. Odczarowuje coaching, który okazuje się nie być żadną wiedzą tajemną, ale zestawem praktycznych umiejętności, możliwych do zastosowania przez każdego, świadomego swojej roli menedżera/menedżerkę.

Menedżer-coach pomaga odkrywać niepoznane i niewykorzystywane dotychczas zasoby pracowników. Wspiera ich szybki rozwój, samodzielność i skuteczność w osiąganiu celów poprzez uczenie się nowych zachowań i sposobów działania. Ułatwia im uzyskanie nowego spojrzenia na zadania i problemy oraz identyfikację nawyków i przekonań ograniczających efektywność pracy.

Uczestnicy programu Coaching Essentials® pracują na swoich rzeczywistych celach i wyzwaniach, odnosząc się do realnych zawodowych sytuacji. Poznają ramy procesu coachingowego, śledząc losy bohaterów mini-serialu, którego akcja toczy się w firmie produkcyjnej. Materiał filmowy zawiera przykłady dobrze i źle przeprowadzonych rozmów coachingowych. Pozwala na praktycznych przykładach zaobserwować zachowania menedżerek i menedżerów, świadczące o ich postawie coachingowej, poznać strukturę prowadzenia rozmowy oraz 4 kluczowe umiejętności coachingowe.

Program Coaching Essentials® dostępny jest zarówno w wersji stacjonarnej, jak i w formie warsztatów online.

Rezultaty

Po szkoleniu Coaching Essentials® Blancharda menedżerowie:

  • Identyfikują sytuacje, w których coaching jest adekwatnym i skutecznym narzędziem wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników
  • Swobodnie prowadzą formalne i nieformalne rozmowy coachingowe
  • Stosują w praktyce strukturę rozmowy coachingowej, która w 4 prostych krokach pomaga rozmówcy „pójść naprzód”
  • Poznają 4 kluczowe umiejętności coachingowe, przydatne w różnych interakcjach (nie tylko w rozmowach coachingowych): Słuchaj, aby zrozumieć, Pytaj o pomysły, Pokaż swoją perspektywę, Okazuj zaufanie
  • Poprzez systematyczne praktykowanie coachingu w pracy z podwładnymi, zwiększają ich zaangażowanie i samodzielność
  • Budują oparte na zaufaniu środowisko pracy, w którym ich podwładni efektywnie realizują cele, jakie stawia przed nimi organizacja