Profil zachowań przywódczych LAPII

Czy moje intencje liderki/lidera sytuacyjnego są zgodne z tym, jak postrzegają mnie współpracownicy?

Lider sytuacyjny pozostaje w stałym dialogu z pracownikami, prowadzi Rozmowy uzgadniające, Rozmowy jeden na jeden, pyta o informację zwrotną.

Pomocą i nawigacją w uzyskiwaniu systemowych informacji zwrotnych jest narzędzie oceny przywództwa: Profil zachowań przywódczych LAPII. Umożliwia liderom i liderkom zebranie informacji zwrotnych od współpracowników – pozwala zweryfikować własne wyobrażenia na temat stosowanych zachowań i stylów przywództwa z rzeczywistym postrzeganiem przez współpracowników.

LAPII to narzędzie diagnostyczne i wdrożeniowe, dzięki któremu lider/liderka uzyskuje informacje na temat swoich naturalnych tendencji przywódczych, faktycznych praktyk menedżerskich, mocnych stron i obszarów rozwojowych, w których potrzebuje się rozwijać, aby stać się bardziej skutecznym menedżerem/menedżerką.​

Metodologia Blancharda®

LAPII jest oryginalnym narzędziem stworzonym przez ekspertów firmy Blanchard®, bazującym na metodologii Przywództwa SLII® Blancharda.

Kwestionariusz typu 180 stopni bada 14 zachowań przywódczych oraz poziom satysfakcji współpracowników z przywództwa lidera/liderki oraz z organizacji. Narzędzie pozwala porównać samoocenę z percepcją członków zespołu i współpracowników, z którymi lider/liderka uzgadnia cele i wspiera w realizacji.​

Profil zachowań przywódczych LAPII pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania:

  • Czy stosuję dużo czy mało zachowań instruujących i wspierających?
  • Czy jestem elastyczny/elastyczna?
  • Czy członkowie mojego zespołu są zadowoleni z mojego przywództwa oraz z organizacji?
  • Czy postrzegam siebie tak, jak widzą mnie inni?
  • Czy i co potrzebuję zmienić, aby efektywniej wpływać na pracowników i pomagać im osiągać cele?

Profil zachowań przywódczych LAPII – badanie online

Uczestnicy otrzymują zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu. Po utworzeniu konta na portalu Blanchard Exchange uzyskują dostęp do prostego, intuicyjnego panelu badania LAPII.

  • Wypełniają kwestionariusz samooceny
  • Zapraszają wybranych współpracowników (wymagane minimum to 3 osoby, ze względu na anonimowość uczestników udzielających informacji zwrotnych), wpisując adresy mailowe wybranych osób. Osobami udzielającymi feedbacku są bezpośredni podwładni i/lub inne osoby, z którymi lider/liderka uzgadnia cele do zrealizowania i których wspiera w realizacji.
  • Stały dostęp do panelu badania umożliwia uczestnikowi monitorowanie statusu realizacji badania (liczba wypełnionych kwestionariuszy), wysyłanie i modyfikowanie treści komunikatów zapraszających i przypominających o badaniu. Orientacyjny czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza to ok. 20 minut.

Po zakończeniu badania liderzy uzyskują dostęp online do swojego raportu indywidualnego.

Wyniki i działania rozwojowe

Wsparcie w interpretacji wyników i wypracowanie wniosków rozwojowych możliwe jest w 2 wariantach: indywidualne sesje coachingowe z certyfikowanym konsultantem/konsultantką lub warsztat Action Reflection Learning dla całej grupy.

Badanie Profil zachowań przywódczych LAPII adresowane jest do wszystkich osób, które uczestniczyły w warsztatach Przywództwo SLII Experience™ Blancharda:

  • Jako element bieżącego procesu rozwojowego – uczestnicy warsztatów realizują badanie bezpośrednio po uczestniczeniu w warsztatach
  • Jako działanie uruchamiane w dowolnym czasie po procesie rozwojowym SLII®

Liderki i liderzy SLII® dają
pracownikom to, czego potrzebują
i wtedy, gdy tego potrzebują

LAPII wspiera wdrożenie praktyk lidera sytuacyjnego w organizacji – budowanie autentycznych relacji w miejscu pracy, pomagających pracownikom rozwijać kompetencje i zaangażowanie, by osiągali najwyższe etapy rozwoju – stawali się samodzielnym ekspertami.