Przywództwo zespołowe Blancharda

Przywództwo zespołowe

Wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji wymagają współdziała­nia i pracy zespołowej. Żyjemy w zespo­łach. Organizacje składają się z zespołów. Przenosimy się z jednego zespołu do drugiego, nawet się nad tym nie zastanawiając. Wystarczy spojrzeć na czas, który spędzamy w różnego rodzaju zespołach – roboczych, projektowych, międzyfunkcyjnych czy zarządczych. Źródłem sukcesu jest wiedza zbiorowości i synergia zróżnicowanych talentów pracowników. Dlatego właśnie firmy podejmują świa­dome działania przenoszące punkt ciężkości na zespoły. Stają się one siłą napędową organizacji, jednak by zespół odniósł sukces, potrzeba czegoś więcej niż utworzenie struktury zespołowej w określonym schemacie organizacyjnym.

Często zespoły nie osiągają pożądanych wyników z powodu braku poczucia wspólnego celu, niejasnych celów i ról, dyfuzji odpowiedzialności, nieskutecznego przywództwa. Nasz program przywództwa zespołowego pomaga liderkom i liderom budować zespoły, których członkowie są zaangażowani, zespół osiąga ponadprzeciętne wyniki i dysponuje odpowiednimi zasobami, by móc szybko reago­wać na zmiany stanowiące oczywisty element funkcjonowania dzisiejszego świata.

Rozwijaj potencjał każdego zespołu

Przywództwo zespołowe Blancharda to zastosowanie modelu SLII® Blancharda do budowania efektywności zespołowej. Podczas warsztatu uczestnicy zdobywają sprawdzoną, praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające diagnozować etap rozwoju zespołu i dostosowywać swój styl przywództwa.

 • Sprawdzony na świecie i dostosowany do potrzeb polskiego rynku model efektywności zespołowej
 • Metoda, która znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju zespołach, bez względu na ich specyfikę lub cel
 • Praktyczny, nastawiony na wdrożenie warsztat – uczestnicy korzystają z licznych narzędzi, które pomagają im wdrożyć umiejętności w pracy ze swoimi zespołami
 • Systemowe rozwiązanie – dostarcza praktycznych narzędzi i wskazówek służących osiąganiu przez zespół i lidera wysokiej efektywności działania

Proces efektywności zespołowej

Program i przebieg warsztatu Przywództwa zespołowego Blancharda są odzwierciedleniem kolejnych etapów Procesu efektywności zespołowej:

 • Model PERFORM – pozwala uczestnikom poznać charakterystykę efektywnego zespołu i odnieść do tego standardu funkcjonowanie ich własnych zespołów
 • Karta Zespołu – to zestaw ustaleń dotyczących tego, co zespół chce osiągnąć i w jaki sposób ma zamiar to zrobić. Podczas warsztatu uczestnicy identyfikują brakujące elementy kart swoich własnych zespołów, by po szkoleniu móc je uzupełnić wraz z zespołem
 • Identyfikacja i diagnoza etapów rozwoju zespołu – uczestnicy ćwiczą diagnozowanie etapu rozwoju zespołu i rozpoznawanie jego potrzeb
 • Zastosowanie Modelu SLII® Blancharda w kontekście współpracy z zespołem – uczestnicy poznają specyfikę stosowania czterech stylów przywództwa w odniesieniu do etapu rozwoju zespołu
 • Podsumowanie i przygotowanie przez uczestników planu działań rozwoju własnych zespołów w oparciu o analizę kwestionariusza TPA – Team Performance Assessment

Rezultaty

Po szkoleniu Przywództwo zespołowe Blancharda uczestnicy:

 • Identyfikują mocne i słabe strony zespołu, zgodnie z modelem PERFORM
 • Posługując się Kartą Zespołu, identyfikują potrzeby i uzgadniają, co zespół chce osiągnąć i w jaki sposób
 • Diagnozują etap rozwoju zespołu i związane z nim potrzeby
 • Dostosowują styl przywództwa do etapu rozwoju zespołu, odpowiadając na jego potrzeby
 • Planują i wdrażają działania prowadzące zespół do wysokiej efektywności