Dariusz Gimziński

partner

Certyfikowany trener: Przywództwo SLII Experience™ Blancharda, Leading Virtually™ Blancharda – Praktyki wirtualnego menedżera, Przywództwo zespołowe Blancharda.

Doświadczenie biznesowe budował w bankowości i finansach, umacniał w sprzedaży (osiągając najwyższe wyniki indywidualne w firmie), rozwijał w radzie nadzorczej firmy z branży budowlanej.

Jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski). Posiada wiele certyfikatów z zakresu negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów. Jest również certyfikowanym coachem, członkiem International Coaching Community. Posiada certyfikat MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator).

Obszary specjalizacji :

  • Przywództwo i zarządzanie
  • Rozwój kompetencji menedżerskich
  • Zarządzanie zmianą
  • Diagnoza i rozwój potencjału indywidualnego i zespołowego (w tym również z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych)