Leading Virtually™ Blancharda
– Praktyki wirtualnego lidera

Zespoły zdalne i hybrydowe potrzebują inspirującego przywództwa

Zarządzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym różni się od współpracy we wspólnej przestrzeni fizycznej. Zrozumienie potrzeb pracowników może stanowić dla liderek i liderów wyzwanie, a jeszcze trudniejsze może okazać się budowanie relacji i zaufania w wirtualnej rzeczywistości.

Pracujący zdalnie członkowie zespołu często mierzą się z utrzymaniem motywacji, poczuciem izolacji i stagnacji, menedżerowie zaś wskazują na najczęstsze wyzwania zespołów wirtualnych:

 • utrzymywanie relacji pomiędzy pracownikami
 • komunikację
 • zmniejszoną „widoczność” pracowników zdalnych w organizacji
 • trudność w monitorowaniu pracy i zarządzaniu
 • zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Leading Virtually™ Blancharda inspiruje i rozwija umiejętności liderek i liderów niezbędne w pracy z zespołem wirtualnym.

Praktyki wirtualnego menedżera wg Blancharda

Doświadczenia ekspertów Blancharda® wskazują na 3 kluczowe dla sukcesu praktyki i związane z nimi nawyki menedżera, wokół których zbudowany jest program szkolenia:

Uważność i troska

To odczuwalna przez pracowników obecność i dostępność lidera, dbałość o informacje zwrotne, dobra znajomość celów pracowników, ich motywacji i potrzeb, trudności i zmian, których doświadczają. To uważne rozmowy odpowiadające na potrzeby członków zespołu, a także dawanie autonomii i szanowanie indywidualnych różnic w sposobie komunikowania się i wykonywania pracy.

Budowanie poczucia wspólnoty

Rzeczywistość pracy zdalnej wymaga więcej zamierzonego wysiłku ze strony liderek i liderów, by budować poczucie wspólnoty i przynależności do zespołu i organizacji. Skuteczni liderzy/liderki ułatwiają kontakt i współpracę pomiędzy pracownikami, łączą ludzi i budują relacje, dbają o tworzenie klimatu zaufania i pielęgnowanie „ducha zespołu”.

Wzmacnianie efektywności rozwoju

Zarządzając zespołem rozproszonym, łatwo wpaść w pułapkę nadmiernego monitorowania lub odwrotnie – dawania zbyt dużej swobody, licząc że sprawy same się potoczą zgodnie z naszymi intencjami. W takim środowisku pracy większej uwagi lidera wymaga skupienie się na celach, wspieranie w ich realizacji, ułatwianie samodzielnego rozwiązywania problemów, a także zadbanie o długofalowy rozwój zawodowy każdego z członków zespołu.

Program Leading Virtually™ Blancharda

Program Leading Virtually™ Blancharda dostarcza praktycznych wskazówek, jak zarządzać zespołem wirtualnym w sposób, który motywuje, buduje poczucie wspólnoty i pomaga osiągać wyniki.

Program koncentruje się na tych praktykach menedżerskich, które nabierają szczególnego znaczenia i stanowią o skuteczności w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Wyposaża liderów i liderki w wiedzę i wskazówki, o co w szczególności powinni zadbać w cyfrowym środowisku –  modeluje i utrwala nawyki, które pozwalają utrzymywać motywację i efektywność pracy w ich zespołach.

Program dedykowany jest liderkom i liderom z każdego poziomu organizacji, zarządzającym zespołami rozproszonymi, osobami pracującymi zdalnie i hybrydowo.

Leading Virtually™ to 3 interaktywne sesje warsztatowe online, po 3 godziny, w grupie do 12 osób.

Rezultaty

Uczestnicy programu zwiększą osobistą skuteczność menedżerską w zarządzaniu zespołem pracującym zdalnie i hybrydowo:

 • Poprawiają komunikację i współpracę w zespole – będąc w stałym, dobrym kontakcie z członkami ich zespołów
 • Zwiększają samodzielność pracowników i ich motywację, dzięki dobrym rozmowom o efektywności, potrzebach i rozwoju zawodowym
 • Koncentrują się na rezultatach i wzmacnianiu autonomii zamiast na monitorowaniu aktywności
 • Dbają o inkluzywność, uwzględniają indywidualne preferencje pracowników dotyczące komunikacji i sposobu pracy
 • Wzmacniają zaufanie do siebie jako lidera/liderki i zaufanie pomiędzy członkami zespołu
 • Budują poczucie wspólnoty w wirtualnym zespole i wzmacniają relacje społeczne w całej organizacji