Przywództwo SLII Experience™ Blancharda

Podejście sytuacyjne kluczem do sukcesów ludzi i organizacji

SLII® jest najczęściej stosowanym na świecie modelem praktycznego przywództwa – uczy liderki i liderów, jak budować wartościowe relacje z pracownikami, wzmacniać ich zaangażowanie i pomagać osiągać cele.

SLII® to znacznie więcej niż po prostu model przywództwa czy świetny program rozwojowy. To podejście budujące zaangażowanie w całej organizacji, możliwe i rekomendowane do zastosowania na każdym jej poziomie – od najwyższej kadry kierowniczej, po menedżerki i menedżerów pierwszej linii zarządzania i członków ich zespołów. Rozwiązanie, którego wdrożenie przynosi udowodnione, rzeczywiste rezultaty biznesowe w całej firmie.

Uznana na świecie, łatwa do zastosowania, sprawdzona i skuteczna metoda

Program rozwojowy Przywództwo SLII Experience™ Blancharda to wielokrotnie nagradzany, oryginalny program opracowany przez Kena Blancharda (światowej sławy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in. współautora książki „Jednominutowy menedżer”) oraz współpracujący z nim zespół konsultantów firmy Blanchard®.

Program integruje dotychczasowe i najnowsze badania naukowe Blancharda® i najnowocześniejsze podejście do projektowania doświadczeń rozwojowych.

Uczy liderki i liderów analizować zachowania, kompetencje i zaangażowanie każdej osoby w danej sytuacji – aby elastycznie odpowiadać adekwatnym stylem przywództwa.

Proaktywne odpowiadanie na potrzeby pracownika

Koncepcja SLII® Blancharda zakłada, ​że nie ma uniwersalnego stylu przywództwa, jednego, najlepszego wzoru zachowań lidera służącego satysfakcji i efektywności pracowników. Lider powinien elastycznie dopasowywać swój styl przywództwa do potrzeb pracownika w kontekście konkretnych celów i zadań.

Z drugiej jednak strony chodzi o efektywność, której najbardziej służą samodzielni eksperci prowadzeni przez liderki i liderów stosujących najwyższy, delegujący styl przywództwa. A zatem lider powinien działać tak, by krok po kroku wspierać rozwój kompetencji i zaangażowania, doprowadzając do sytuacji, w której pracownicy stają się w pełni samodzielni w kluczowych obszarach swojej odpowiedzialności. Osiąga się to dzięki elastyczności, umiejętności stosowania różnych stylów przywództwa tak dobieranych, by pomóc pracownikom osiągnąć najwyższy etap rozwoju – Samodzielnego eksperta o wysokich kompetencjach i zaangażowaniu. Stosowanie w praktyce menedżerskiej podejścia sytuacyjnego polega na stopniowym przekazywaniu spraw, decyzji, uprawnień i odpowiedzialności w ręce pracowników.

Praktykowanie SLII® to codzienne odnoszenie się do potrzeb członków zespołu – stałe definiowanie i uzgadnianie z pracownikami celów, ich redefiniowanie (gdy zachodzi taka potrzeba), a potem elastyczne dostosowywanie się do potrzeb: dopasowanie stylu przywództwa do tego, czego potrzebuje pracownik, by efektywnie realizować swoje zadania, osiągać cele i satysfakcję z pracy.

Dostęp do pomocy i narzędzi wspierających wdrożenie

Portal rozwojowy Blanchard Exchange pełni funkcję przewodnika w rozwoju umiejętności i pomaga w praktycznym zastosowaniu modelu SLII®. Każdy z uczestników otrzymuje roczny dostęp do platformy – materiałów szkoleniowych i użytecznych narzędzi rozwojowych, z których może skorzystać z dowolnego miejsca​ i w dogodnym dla siebie czasie.​

  • Materiały wideo, kwestionariusze, gotowe wzory dokumentów do pobrania na własny komputer lub urządzenie mobilne (takie jak: skrypty i formularze rozmów, praktyczne wskazówki, inspiracje, arkusze robocze) wspierają uczestników w procesie uczenia się i wdrażania umiejętności.
  • Moduł Wyzwania SLII® (12 zadań wdrożeniowych) został zaprojektowany tak, by uczestnicy mogli w łatwy sposób podzielić się wiedzą z zespołem i zastosować w praktyce umiejętności lidera sytuacyjnego, realizując zadania we własnym tempie, w dowolnej kolejności.
  • Aplikacja mobilna SLII® na smartfony i tablety ułatwia uczestnikom szybkie ​diagnozowanie etapu rozwoju pracownika i prowadzenie efektywniejszych ​rozmów dzięki wskazówkom dotyczącym stylów przywództwa. ​​

Liderki i liderzy SLII® inspirują, rozwijają ludzi,
pomagają osiągać rezultaty

Współczesna nauka i badania

SLII® bazuje na prowadzonych od ponad 30 lat badaniach naukowych dot. przywództwa i zaangażowania w miejscu pracy, uwzględnia najnowsze osiągnięcia neuronauki (funkcjonowania ludzkiego mózgu i jego reakcji w kontekście relacji społecznych) i odpowiada na aktualne potrzeby zmieniającego się środowiska pracy.

Udowodnione rezultaty

Ponad 10 000 przedsiębiorstw zastosowało podejście SLII® w celu zwiększenia produktywności, utrzymania pracowników, poprawy wskaźników sprzedaży i zyskowności.

Uniwersalna skuteczność

Model SLII® jest sprawdzonym rozwiązaniem dla liderów i liderek na całym świecie, niezależnie od branży przedsiębiorstwa czy kraju, w których pracują. Uczy, jak elastycznie dopasowywać styl przywództwa do potrzeb pracownika – wskazywać kierunek i dawać wsparcie we właściwym czasie, adekwatnie do sytuacji.

Budowanie zaangażowania

SLII® odwołuje się do potrzeb każdego człowieka w zakresie kompetencji, autonomii i relacyjności, tworząc bezpieczne środowisko pracy, w którym pracownicy chętnie ze sobą współpracują, proaktywnie rozwiązują problemy, proponują innowacyjne działania.

Rezultaty

Po programie Przywództwo SLII Experience Blancharda uczestnicy:

  • Znają swój profil elastyczności i efektywności przywództwa – mocne strony i obszary wymagające rozwoju
  • Stawiają cele SMART, by były dla pracowników motywujące i budowały zaangażowanie
  • Identyfikują potrzeby pracownika i odpowiadają na nie adekwatnym stylem przywództwa
  • Prowadzą rozmowy rozwojowe dopasowane do etapów rozwoju członków zespołu, dzięki czemu przyspieszają ich rozwój
  • Wiedzą, jak z początkującego pracownika uczynić eksperta, który samodzielnie będzie mógł realizować cele i zadania
  • Aktywnie odkrywają i rozwijają talenty oraz promują je w całej organizacji