Programy otwarte Blancharda®

Zapraszamy na szkolenia otwarte prowadzone przez trenerki i trenerów House of Skills. Prowadzimy zajęcia zarówno stacjonarnie, jak i w trybie online.

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda

Przywództwo SLII Experience Blancharda to flagowy, wielokrotnie nagradzany, oryginalny program Blancharda®, oparty na modelu SLII® uznawanym za najlepszy model praktycznego przywództwa na świecie. Program ma na celu budowanie zaangażowania, efektywnej współpracy pomiędzy menedżerem a pracownikiem. Rozwija umiejętności stawiania motywujących celów, diagnozowania potrzeb członków zespołu i dopasowywania stylu przywództwa do etapu rozwoju danej osoby w kontekście konkretnego celu lub zadania.

Coaching Essentials® Blancharda

Coaching Essentials® pomaga menedżerkom i menedżerom włączyć coaching do swoich praktyk przywódczych i doskonalić umiejętność wspierania w rozwoju swoich pracowników. Wyposaża uczestników w proste i użyteczne narzędzia. Ułatwia wyrobienie nawyków i sposobów działania przydatnych w codziennych sytuacjach menedżerskich.

Self Leadership
- Osobiste przywództwo
wg Blancharda

Self Leadership Blancharda kształtuje postawy i umiejętności niezbędne, by aktywnie wpływać na własny rozwój i osiągać wyniki. Program oparty jest na koncepcji przywództwa SLII® Blancharda – z perspektywy pracownika. Uczy, jak pokonywać postrzegane bariery, diagnozować swój etap rozwoju i komunikować potrzeby z tym związane, aktywnie uzyskiwać wskazówki i wsparcie, które są potrzebne. Wzmacnia poczucie sprawstwa i wpływu, satysfakcję i poczucie sensu w pracy.

Leading Virtually™ Blancharda – Praktyki wirtualnego menedżera

Leading Virtually™ Blancharda koncentruje się na tych praktykach menedżerskich, które stanowią o skuteczności w zarządzaniu zespołami rozproszonymi, pracującymi zdalnie lub hybrydowo. Inspiruje, modeluje i utrwala nawyki, które pozwalają menedżerkom i menedżerom budować i utrzymywać motywację pracowników oraz efektywność pracy w ich zespołach.