Joanna Domeradzka

Blanchard Poland Manager

Certyfikowana konsultantka: Przywództwo SLII Experience™ Blancharda, Profil zachowań przywódczych LAPII.

Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowego „Human Resources Management” w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle. Doświadczenia biznesowe i menedżerskie zdobywała m.in. pracując jako specjalista ds. rozwoju w Ministerstwie Finansów i Dyrektor Departamentu Wydawnictw Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Polsce – Centrum Prywatyzacji. W Asea Brown Boveri Poland była odpowiedzialna za projektowanie i realizację rozwiązań rozwojowych dla kadry menedżerskiej wszystkich spółek ABB w Polsce.

W House of Skills od początku istnienia firmy; pracowała jako konsultantka odpowiedzialna za sprzedaż i projektowanie rozwiązań rozwojowych dla klientów, liderka zespołu konsultantów, Dyrektor zarządzająca House of Skills oraz Dyrektor ds. rozwoju, odpowiedzialna za rozwój oferty merytorycznej i współpracę z licencjodawcami.

Obecnie, w roli Blanchard Poland Manager, zarządza marką Blanchard Poland.

Obszary specjalizacji:

  • Przywództwo i zarządzanie
  • Budowanie kultury zaangażowania
  • Zarządzanie talentami
  • Ocena i rozwój potencjału indywidualnego i zespołowego, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych