Łada Drozda

partnerka

Certyfikowana trenerka: Przywództwo SLII Experience™ Blancharda, Coaching Essentials® Blancharda, Self Leadership – Osobiste przywództwo wg Blancharda.

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada i superwizuje studentów na Podyplomowym Studium Coachingu i Mentoringu SWPS. Prowadzi również autorski program „Coaching menedżerski” w ramach Podyplomowych Studiów Coachingu w SGH.

Uczestnikom szkoleń oraz swoim coachees towarzyszy w zmianie jaką jest rozwój. Ma wielkie przekonanie do bogactwa wewnętrznych zasobów, jakie mieszczą się w każdym z nas. Nie waha się zadawać trudnych pytań i ukazywać ludziom możliwości przekraczania własnych granic. W swej pracy korzysta z wielu umiejętności czerpanych z całości zawodowego i życiowego doświadczenia.

Autorka książek „Na arenie biznesu. Z życia coacha i szkoleniowca” i „Jak to powiedzieć? Rozmawiaj z odwagą, życzliwością i zaangażowaniem”.

Obszary specjalizacji:

  • przywództwo
  • coaching
  • zarządzanie zespołem (w tym: rekrutacja, motywowanie, oceną pracownicza)
  • komunikacja i asertywność
  • programy rozwoju trenerów (Train the Trainers)