Michał Drozd

konsultant wiodący

Certyfikowany trener: Przywództwo SLII Experience™ Blancharda.

Doświadczony menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w dużych międzynarodowych organizacjach FMCG w segmencie kosmetycznym (Orkla, Procter&Gamble, PZ Cussons). Był szefem marketingu odpowiedzialnym za stworzenie strategii marek Dermika i Soraya. Zarządzał marką Durex, osiągając z nią pozycję lidera rynkowego. Z sukcesem budował zespoły i zarządzał zespołami, dając im przestrzeń do działania, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności.

Obecnie wykorzystuje swoje doświadczenia menedżerskie w pracy jako jako trener/konsultant.

Absolwent Zarządzania i Marketingu, ścieżki Kierowania Ludźmi na SGH oraz Szkoły Trenerów House of Skills.

Obszary specjalizacji:

  • Przywództwo
  • Zarządzanie strategiczne
  • Budowanie zespołów
  • Zarządzanie zmianą