Poznaj nasze rozwiązania

Przywództwo SLII Experience™ Blancharda

Przywództwo SLII Experience Blancharda to flagowy, wielokrotnie nagradzany, oryginalny program Blancharda®, oparty na modelu SLII® uznawanym za najlepszy model praktycznego przywództwa na świecie. Program ma na celu budowanie zaangażowania, efektywnej współpracy pomiędzy menedżerem a pracownikiem. Rozwija umiejętności stawiania motywujących celów, diagnozowania potrzeb członków zespołu i dopasowywania stylu przywództwa do etapu rozwoju danej osoby w kontekście konkretnego celu lub zadania.

Self Leadership
Osobiste przywództwo
wg Blancharda

Self Leadership Blancharda kształtuje postawy i umiejętności niezbędne, by aktywnie wpływać na własny rozwój i osiągać wyniki. Program oparty jest na koncepcji przywództwa SLII® Blancharda – z perspektywy pracownika. Uczy, jak pokonywać postrzegane bariery, diagnozować swój etap rozwoju i komunikować potrzeby z tym związane, aktywnie uzyskiwać wskazówki i wsparcie, które są potrzebne. Wzmacnia poczucie sprawstwa i wpływu, satysfakcję i poczucie sensu w pracy.

Leading Virtually™ Blancharda
- Praktyki wirtualnego menedżera

Leading Virtually™ Blancharda koncentruje się na tych praktykach menedżerskich, które stanowią o skuteczności w zarządzaniu zespołami rozproszonymi, pracującymi zdalnie lub hybrydowo. Inspiruje, modeluje i utrwala nawyki, które pozwalają menedżerom budować i utrzymywać motywację pracowników oraz efektywność pracy w ich zespołach.

Profil zachowań przywódczych LAPII

LAPII to narzędzie diagnostyczne i wdrożeniowe, dzięki któremu lider/liderka uzyskuje informacje na temat swoich naturalnych tendencji przywódczych, faktycznych praktyk menedżerskich, mocnych stron i obszarów rozwojowych, w których potrzebuje się rozwijać, aby stać się bardziej skutecznym menedżerem/menedżerką.​

SLII® e-learning

To elastyczne i modułowe rozwiązanie e-learningowe, przekazujące wiedzę i rozwijające umiejętności w postaci krótkich i łatwych do przyswojenia treści, po które można sięgać w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia. Obejmuje wszystkie najważniejsze założenia Modelu przywództwa​ SLII® Blancharda, pozwala na szybkie opanowanie koncepcji i pomaga wdrożyć podejście sytuacyjne w pracy z zespołem.

Coaching Essentials® Blancharda

Coaching Essentials® pomaga menedżerom włączyć coaching do swoich praktyk przywódczych i doskonalić umiejętność wspierania w rozwoju swoich pracowników. Wyposaża uczestników w proste i użyteczne narzędzia. Ułatwia wyrobienie nawyków i sposobów działania przydatnych w codziennych sytuacjach menedżerskich.

Przywództwo zespołowe Blancharda

Przywództwo zespołowe Blancharda to zastosowanie modelu SLII® Blancharda do budowania efektywności zespołowej. Podczas warsztatu uczestnicy zdobywają sprawdzoną, praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające diagnozować etap rozwoju zespołu i dostosowywać swój styl przywództwa.